Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

PODROBNOSTI KONCERTU

Benefiční dražba nových přírůstků ZOO

28. 4. 2010, 18:30 hod

Konzervatoř, Dům hudby, sál Antonína Dvořáka, Husova 30, Plzeň.

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, dokončuje v současné době výstavbu nových afrických a asijských expozic. Jejich vybudování umožní chovat zvířata, jež dosud nebyla v Plzni k vidění. Jedná se zejména o žirafy, nosorožce indické, hrošíky liberijské, prase savanové a gepardy. Všechny tyto druhy jsou nejen návštěvnicky atraktivní, ale patří i k fauně ohrožené vyhubením. Tomu odpovídá jejich chovatelská, stejně jako inventurní cena. Navíc nosorožce indického nechová v současnosti žádná ZOO v ČR, plzeňská bude tedy jedinou, která ho bude představovat.
Nové expozice budou slavnostně otevřeny 30. června, veřejnosti budou přístupné od 1. července.

Na podporu tohoto projektu provede Aukční síň LICITA a.s. na návrh Zoologické a botanické zahrady města Plzně a za podpory Konzervatoře Plzeň - Domu hudby benefiční dražbu. V této dražbě mohou její účastníci vydražit první exkluzivní) kmotrovství k některému z výše uvedených nových přírůstků ZOO a BZ města Plzně. Ne všichni účastnící dražby ale mohou zvítězit. Nejvyšší nabídka je vždy jen jedna. V této dražbě však nebude neúspěšných, protože ten, kdo se rozhodl svojí účastí v dražbě finančně přispět a nezvítězil, může po jejím skončení svoji částku nabídnout jako sponzorský dar Zoologické a botanické zahradě města Plzně na podporu konkrétních zvířat uvedených v této vyhlášce, která se z časových důvodů na pořad dražby nedostala.
Výtěžek z této benefiční dražby vč. nabídnutých sponzorských darů půjde v celé dosažené výši na konto Zoologické a botanické zahrady města Plzně.
Náklady na realizaci dražby jsou sponzorským darem aukční síně LICITA a.s. Pronájem sálu Antonína Dvořáka je sponzorským darem Konzervatoře Plzeň - Domu hudby.

Úspěch celé dražby se odrazí v tom nejkrásnějším, co může zoologická zahrada prostřednictvím chovaných zvířat poskytnout. V rozzářených dětských očích při jejich obdivném pohledu na tu úžasnou exotickou krásu.

1 Aukční vyhláška.pdf 1 Aukční vyhláška.pdf (623.99 KB)