Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

PODROBNOSTI ABONENTNÍHO KONCERTU

KONTRABASOVÝ RECITÁL Indi Stivín, Alice Springs - KONCERT ZRUŠEN!!!

13. 5. 2020, 19:30 hod

Dům hudby, sál Antonína Dvořáka, Husova 30, Plzeň.

Indi Stivín se narodil v prosinci 2001 v Praze. Pochází z muzikantské rodiny,od raného dětství hraje na klavír a housle. V devíti letech se zamiloval dokontrabasu pro jeho hluboký a uklidňující zvuk. V té době také začíná psát skladby pro kontrabas.

Studuje pod vedením Dalibora Tkadlčí ka, prvního kontrabasisty Státníopery Praha, a Jána Krigovského z bánskobystrické Akademie umění. NaPražské konzervatoři studuje housle ve třídě prof. Jaroslava Foltýna. Absolvoval mistrovské kurzy u předních světových kontrabasistů, Thomase Martina(UK), Miloslava Jelínka (CZ), Zsolta Fejerváriho (HU) a Catalyna Rotaru(USA). Mistrovské kurzy orchestrální hry absolvoval v Rakousku pod taktovkouYuriho Bashmeta (RU) v letech 2013 a 2014. V roce 2015 absolvovalmistrovské kurzy sólové hry u Garyho Karra (USA).V sezóně 2016/17 se stal sólistou Janáčkovy filharmonie Ostrava, Moravskéfilharmonie Olomouc a Jihočeské filharmonie. V patnácti letech se stallaureátem Mezinárodní instrumentální soutěže v německém Markneukirchenu(2017), která je považována za jednu z nejnáročnějších na světě. O rok později debutoval na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro se svým sólovým recitálem. Jako jediný kontrabasista se probojoval do fináleEurovize 2018 ve Velké Británii. Indi Stivín je také autorem vlastního koncertu „Bohemia“, který pod taktovkouThomase Dausgaarda provedl BBC Scottish Symphony Orchestra na Edinburgském festivale.Založil vlastní komorní orchestr Collegium Stivinum, který je složen z mladých talentovaných hudebníků novégenerace. Collegium Indiho Stivína si klade za cíl dokázat, že vážná hudba nepatří pouze do minulosti, ale jeto stále žijící organismus, který se dynamicky vyvíjí. Chce přiblížit posluchačům hudbu jak slavných, tak méněznámých starých mistrů i představit díla komponovaná v současnosti, a dělá to takovým způsobem, že dokážezaujmout nejen milovníky vážné hudby, ale i generaci těch nejmladších.

Na svých sólových recitálech vystupuje Indi Stivín s klavíristkou Alicí Springs, která ho doprovází od roku 2011nejen na koncertních vystoupeních, ale také na mezinárodních soutěžích. Společně zvítězili na mnoha interpretačníchsoutěžích a festivalech.

Program:Zazní díla významných světových skladatelů a vlastní tvorba mladého umělce (např. pětivětá suita „Bohemia“).