Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

PODROBNOSTI ABONENTNÍHO KONCERTU

VÍTĚZ MEZINÁRODNÍ SMETANOVSKÉ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽE Tomáš Vrána

15. 1. 2020, 19:30 hod

Dům hudby, sál Antonína Dvořáka, Husova 30, Plzeň.

Tomáš Vrána se začal učit na klavír na ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm podvedením Libuše Pavelčákové. Po základní škole nastoupil na Janáčkovu konzervatořa Gymnázium v Ostravě k Monice Tugendliebové. V současné doběje žákem Ivana Klánského na Akademii múzických umění v Praze. K největšímklavírním úspěchům patří pětinásobné vítězství v soutěži Prague Junior Notes absolutním vítězstvím. Je dvojnásobný vítěz soutěže Virtuosi per Musica diPianoforte v Ústí nad Labem, absolutní vítěz soutěže Pro Bohemia v Ostravě,vítěz soutěže Wolfganga Amadea Mozarta v Brně, kde mu byla udělena zvláštnícena za Mozartovu skladbu. Dále například dosáhl dvojnásobného vítězstvív soutěži ZUŠ a první ceny v soutěži konzervatoří v Brně, nebo vítězstvív soutěži konzervatoří, pořádané MŠMT v Pardubicích. Několikrát vystupovalna Slovensku, v Rakousku, či ve Francii, stal se vítězem soutěže VítězslavaNováka a koncertoval v čs. rozhlase Ostrava v přímém přenosu stanice Vltava. Pro rok 2008 se stal držitelemZlatého oříšku ČT. Druhou cenu si odnesl v roce 2016 z mezinárodní klavírní soutěže Beethovenův Hradecv Hradci nad Moravicí. V roce 2017 se stal vítězem mezinárodní soutěže Fryderyka Chopina v MariánskýchLázních a v roce 2018 získal první cenu v Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži v Plzni. Společně s Janáčkovoufilharmonií Ostrava provedl v roce 2013 Klavírní koncert g moll č. 2 Camilla Saint-Saënse – stejnýkoncert hrál také v roce 2014 s Moravskou filharmonií. S Českou filharmonií si zahrál pod taktovkou Jiřího BělohlávkaKlavírní koncert g moll č. 2 Sergeje Prokofjeva. Jako vítěz poslední Chopinovy soutěže v Mariánskýchlázní provedl Chopinovy Variace op. 2 pro klavír a orchestr s Filharmonií Hradec Králové.

Repertoár Tomáše Vrány tvoří barokní, klasicistní, romantická i moderní díla se zaměřením převážně na autory20. století a současné hudby. Ve volném čase se věnuje literatuře, výtvarnému umění a kiinematografii.V celostátní soutěži mladých literátů získal v kategorii Próza hlavní cenu spisovatele Stanislava Rudolfa.Společně s klavíristou a spolužákem Andrzejem Molinem je také Tomáš Vrána zakladatelem klavírního duaVrámol. Ve svém hudebně dramatickém programu „Dějiny hudby v kostce” představují blíže vývoj klasickéhudby žákům ZUŠ i široké veřejnosti.

Program:

Bedřich Smetana: Macbeth a čarodějnice

Fryderik Chopin: Balada f moll op. 52 č. 4

Béla Bartók: Sonáta pro klavír

Ferenz Liszt: Sonáta h moll