Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

PODROBNOSTI ABONENTNÍHO KONCERTU

Ke 100. výročí vzniku Československa

16. 5. 2018, 19:30 hod

Dům hudby, sál Antonína Dvořáka, Husova 30, Plzeň.

Sojkovo kvarteto
Martin Kos, Martin Kaplan, Josef Fiala,
Hana Vítková A Josef Laszlo (SRN) - klarinet

Sojkovo kvarteto Plzeň zahájilo svoji činnost v roce 1992, kdy se tehdejší studenti hudební fakulty AMU Praha Martin Kos, Martin Kaplan, Petr Žežulka a Vladislava Ptáková sešli nad opakovaným provedením Smyčcového kvartetu „Obrazy“ skladatelky Jitky Koželuhové. Petra Žežulku na postu violisty záhy vystřídal Josef Fiala, s nímž kvarteto nastudovalo další komorní skladby J. Koželuhové. Činnost kvarteta pak přerušil tragický odchod violoncellistky Vl.Ptákové. Sojkovo kvarteto obnovilo svou činnost v roce 2009, když post violoncella převzala Hana Vítková. V Plzni, Praze a Regensburgu společně opakovaně provedli díla Jiřího Vyšaty, Pavla Samiece a Martina Červinky, studentů skladby Plzeňské konzervatoře ze třídy Jiřího Bezděka. V roce 2011 nastudovalia provedli kvartetní díla hudebních skladatelů Vladimíra Sommera, Vojtěcha Mojžíše, Karla Pexidra a premiérovali 1.smyčcový kvartet Jiřího Bezděka.Ve stejném roce hráli také s klavíristou Petrem Novákem v rámci pravidelných nedělních dopoledních matiné ve foyeru budovy Divadla J. K. Tyla v Plzni. Sojkovo kvarteto učinkovalo na samostaných koncertech v Regensburgu,Norimberku a Plzni v rámci cyklu koncertů soudobé hudby. Z dalších zajímavých akcí je nutno uvést cyklus koncertů „Fascinující svět hudby“,který je zaměřen na provedení významných zřídka uváděných kvartetních opusů XX.století („Loos a 2. vídeňská škola“, Česká meziválečná moderna),účinkování v cyklu „Almoshof – Plzeň aneb česko – německé hudební setkání“nebo spolupráce s německým klarinetistou Josephem Laszló, profesorem University v Regensburgu – koncerty ve Wörth a .d .Donau, v Regenstaufua na hudebním festivalu 22. Haydnovy slavnosti v Nezdicích. Pokud hledáme české hudební skladatele, kteří by nejlépe reprezentovali český národ, musíme volit Josefa Suka a Antonína Dvořáka. Sukova Meditace na staročeský chorál je projevem silného vlastenectví.Dvořákův smyčcový kvartet G dur op.106 z roku 1895 je posledním kvartetním dílem tohoto skladatele. Kvartet vznikl po Dvořákově návratu z tříletého pobytu v Americe a je absolutním vrcholem kvartetní tvorby i v evropském měřítku. Koncert je doplněn dílem německého skladatele Johanese Brahmse, blízkého Dvořákova přítele. Jako host vystoupí Josef Laszlo (SRN) — klarinet

Program:Josef Suk: Meditace na staročeský chorál Svatý Václave op.35 a Johannes Brahms: Klarinetový kvintet h-moll op.115Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet G dur op.106