Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

PODROBNOSTI ABONENTNÍHO KONCERTU

Loutna česká Adama Václava Michny z Otradovic

13. 12. 2017, 19:30 hod

Dům hudby, sál Antonína Dvořáka, Husova 30, Plzeň.

 

Ensemble Inégal se svým dirigentem Adamem Viktorou získal evropské renomé díky vysoce ceněným koncertům a CD nahrávkám a stal se synonymem pro objevy z odkazu geniálního českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky.

Ensemble Inégal je všestranné hudební těleso, jehož interpretační záběr zahrnuje oblast od hudby renesanční až po současnou. Kromě staré hudby má soubor na svém kontě také novátorská provedení a nahrávky hudby romantické (např. A. Dvořák, G. Rossini) a moderní (B. Britten, A. Pärt). V obsazení od komorního souboru po velké vokálně instrumentální těleso koncertuje na prestižních evropských festivalech jako Pražské jaro, Musica Antiqua Brugy, Oude Muziek Utrecht, Lufthansa Festival London, Aschaffenburger Bachtage, Bach Festival Riga a mnoha dalších. Realizoval již 11 úspěšných CD ověnčených řadou významných ocenění (Diapason d´or, IRR Outstanding, Goldberg 5Stars aj.), objevuje se pravidelně ve vysílání českých i zahraničních televizních a rozhlasových stanic.

Od roku 2007 pořádá Ensemble Inégal  každoročně vlastní koncertní cyklus s názvem „České hudební baroko – objevy a překvapení“, v jehož rámci posluchačům zprostředkovává nově objevené, případně znovuobjevené, skladby českých barokních skladatelů a díla dochovaná v českých archivech. Mezi nejvýznamnější koncertní premiéry patřila provedení děl J. D. Zelenky, A. Vivaldiho, H. I. F. Bibera, S. Capricorna, J. C. F. Fischera, J. J. I. Brentnera a M. Vogta. Dnešní koncert představí tvorbu známých i pozapomenutých autorů raného a středního baroka, jejichý životní cesty a tvorba  jsou spojeny s českými zeměmi.