Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

PODROBNOSTI KONCERTU

Festival hudby a divadla „ZE STÍNU“: Osud a pohádky

19. 9. 2016, 13:00 hod

Dům hudby, sál Antonína Dvořáka, Husova 30, Plzeň.

Znovuobjevování hudby a divadla ze židovských archivů

„Osud a pohádky“

Tento koncert přináší českou premiéru předválečných děl terezínského skladatele Gideona Kleina a hudbu dvanáctileté Josimy Feldschuh, která byla uvězněna ve varšavském ghettu. Na programu bude také hudba Zikmunda Schula, který žil v Praze a později zemřel v Terezíně, a dále Wilhelma Grosze,který se narodil ve Vídni a tvořil v exilu v Londýně a New Yorku.

Gideon Klein           Věta pro harfu

Giedon Klein            Melodrama Topol  (světová premiéra)

Zikmund Schul         Fuga pro klavír

Josima Feldschuh    Klavírní skladby a Sonáta op.17 (světová premiéra)

Wilhelm Grosz         Jazzband pro housle a klavír

Wilhelm Grosz         Fairy Tales pro smyčcové kvarteto,flétnu, harfu a soprán

 

Účinkují: žáci a pedagogové Konzervatoře Plzeň

Sojkovo kvarteto

Jana Piorecká – zpěv

Štěpánka Křesťanová – recitace