Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Koncerty školy

PODROBNOSTI KONCERTU

PĚVECKÝ WORKSHOP S MIRKOU NOVAK

25. 1. 2020, 9:00 hod

Dům hudby, sál Antonína Dvořáka, Husova 30, Plzeň.

Pěvecký workshop je pořádán v rámci dlouhodobého projekt                                         Jazzu bez hranic. Je zaměřen na nové způsoby práce

s pěveckým kolektivem, kde je kladen důraz na interpretaci

a celkový výraz skladby. Přináší inspiraci a nový pohled,

jak ztvárnit vícehlasou skladbu jazzového charakteru

s volnými improvizačními prvky. Součástí workshopu

jsou diskuze týkající se veřejného vystupování, trémy,

hudební interpretace, autenticity, aj.

přihlášky: fialova@dumhudbyplzen.cz