Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Koncerty školy

PODROBNOSTI KONCERTU

Workshop Jazz bez hranic – zpívejme společně s Mirkou Novak

7. 10. 2017, 9:00 hod

sál Antonína Dvořáka, Husova 30, Plzeň..

Workshop je zaměřen na nové způsoby práce s pěveckým kolektivem, kde je kladen důraz na interpretaci a celkový výraz. Zúčastněným nabízí vyzkoušet si nové přístupy, přináší inspiraci a novy pohled na ztvárnění vokální swingové skladby. Za den se zpěváci naučí vícehlasou píseň, kde si vyzkouší práci s dynamikou, frázováním textu a rytmu typického pro swing. Workshop je veden zkušenou hlasovou lektorkou Mirkou Novak, která pravidelně navštěvuje USA ve snaze načerpat nové poznatky v oblasti jazzu, soulu, rʹnʹb, blues a latiny.

Vstup a účast na workshopu  ZDARMA

Přihlášky: tel. 775 620 995