Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Koncert z děl západočeských skladatelů v Petrohradě

Na pozvání Mezinárodní unie mladých skladatelů a hudebních vědců, kterou zaštiťuje Ruská federace, se předsedkyně Západočeského hudebního centra Petra Brabcová a člen výboru Jiří Bezděk v Petrohradě zúčastnili několika hudebních událostí.

V sále Knihovny Majakovského na Něvském prospektě proběhl první březnový den koncert z děl zástupců všech generací českých skladatelů, svým životem a dílem výrazně spjatých z Plzní. „Nastudování skladeb se ujali skvělí mladí petrohradští interpreti, absolventi ruského hudebně vzdělávacího systému, hudebníci vysoké technické vyspělosti a ušlechtilé tónové kultury, členové orchestru Mariinského divadla, pod taktovkou světoznámého Valerie Gergieva, jejichž soubor nazvaný MolOt  (Artur Zobnin - housle, Nikita Korzuchin - violoncello, Alexandr Zacharenko - basklarinet a Alexej Glazkov - klavír) se intenzívně věnuje interpretaci soudobé hudby.

Koncert zahájila „Sonáta pro violoncello a klavír č. 2“ Karla Pexidra, starší autorův opus, který však v nedávné době revidoval. Pod rukama ruských hudebníků vyrostla jeho velkorysá třívětá tektonika i moderní harmonie, která je základem pestré faktury proměňující se v souladu s obsahovými záměry autora. Poté zazněla dvouvětá kompozice Pavla Samiece „Sentence pro housle a klavír“. Interpreti podpořili její melodickou i rytmickou expresi až do extatických výšin. Publikum ocenilo výkon hudebníků i skladbu dlouhotrvajícím potleskem. Také skladba „Dvě věty pro Evu Hubatovou“ člena ZHC, absolventa Konzervatoře Plzeň a nyní již studenta HAMU Václava B. Špírala ve verzi pro basklarinet a klavír, zapůsobila svou pregnantně podanou symbolikou z oblasti pařížského kabaretu, kterou však autor aktualizoval do prostředí moderní sonoristiky. Basklarinetista Alexandr Zacharenko je hráč mimořádných tónových kvalit, což osvědčil významnou měrou ve vlastní úpravě skladby „Kompozice 1“ rovněž člena ZHC, absolventa Konzervatoře Plzeň a aktuálně studenta pražské HAMU Jana Rösnera. Účin barevných odstínů, jež hráč na místě vytvářel, byl ohromující, přitom dílo v jeho interpretaci získalo současně i pevnou tektonickou stavbu. Závěr večera vyplnilo Klavírní trio č. 2 „Let it flow“ Jiřího Bezděka. Jeho plnokrevná hudba s jasným tektonickým plánem byla prostorem, kde se plně realizovalo rozvinuté komorní cítění, a uplatnily technické přednosti všech interpretů. Skladba i její interpretace byly oceněny bouřlivými ovacemi, velmi pozitivně však vyzněl i celý koncert. Naplněný sál bouřlivě aplaudoval jak jejich výkonům, tak i hudebním i kompozicím.“ Uvedla k úspěšnému koncertu předsedkyně Západočeského hudebního centra Petra Brabcová.

Zástupcům Západočeského hudebního centra se dostalo té cti, že na půdě slavné Akademie Ruského baletu Vaganova v Petrohradě měli možnost pronést dvouhodinovou přednášku o hudbě soudobých západočeských skladatelů, kterou v hojném počtu navštívili studenti a pedagogové této školy i zástupci hudební sféry. Na přednášce zaznělo též mnoho ukázek orchestrální a komorní tvorby západočeských skladatelů a setkala s živým zájmem všech zúčastněných.

Výše uvedená zahraniční cesta se konala za spolupráce Západočeského hudebního centra, finanční i organizační garance Ruského hudebního svazu, jeho mládežnické organizace a uměleckého souboru MolOt, za finanční podpory Nadace Karla Pexidra, a také za osobního organizačního přínosu Jaroslava Sudzilovského.

Jiří Bezděk byl mimo to v Petrohradě oficiálním hostem slavnostního koncertu k 10. výročí založení Odboru mladých skladatelů Ruského hudebního svazu, na jehož programu byly vokálně instrumentální skladby mladých ruských skladatelů.

V hlavním městě republiky Sacha v Jakutsku se dále zúčastnil symfonického fóra Dálného východu - semináře mladých skladatelů, kde pronesl několik přednášek na téma Česká symfonie v minulosti a dnes. Seminář probíhal na Vyšší hudební škole Jakutska, internátním zařízení vysoké úrovně s mezinárodní klientelou a kvalitními pedagogy i vybavením. V rámci Bezděkovy prezentace byla symfonickým orchestrem školy provedena 2. věta jeho Třetí symfonie. Jelikož byl prvním českým hudebníkem, který se zde prezentoval, pro jakutskou televizi poskytl i dvě interview.

1)

Foto 1 (1)_1

2)

Foto 2 (1)_1

Archivní fota:

Foto č. 1: Koncert z děl západočeských skladatelů v Petrohradě (zleva: Jiří Bezděk, Artur Zobnin - housle, Alexej Glazkov - klavír, Nikita Korzuchin - violoncello)

Foto č. 2: Interview pro jakutskou televizi (zleva: Jaroslav Sudzilovskij, mladý jakutský skladatel Nikolaj Michejev, Jiří Bezděk a moderátorka pořadu Gorod Ženščin)

Eva Hubatová

 

Zveřejněno: 11. 3. 2019