Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Večer s klavírem a kontrabasem

Foto Eva Hubatová

Večer s klavírem a kontrabasem uskutečnilo Západočeské hudební centrum 25. února v Domě hudby. Vystoupili zde jeho členové, klavíristka Linda Coganová a kontrabasista Tomáš Karpíšek. Oba mladí umělci začínali svou muzikantskou dráhu v Plzni, dnes mají za sebou řadu soutěžních ocenění a úspěšných tuzemských i zahraničních koncertů. L. Coganová studuje na JAMU v Brně a T. Karpíšek působí ve Vídeňské státní opeře a také účinkuje s Vídeňskými filharmoniky.

Program koncertu se týkal české hudby známé i neznámé, v podtitulu nazvané „Napříč generacemi“. Dramaturgický záměr přiblížil publiku slovním úvodem T. Karpíšek s důrazem na ohlasy lidové i národní hudby.

Jako duo se protagonisté sešli v první a závěrečné skladbě večera. Kontrabas jako sólový nástroj i v komorním obsazení nemá v hudební literatuře mnoho možností k uplatnění. A tak v transkripci T. Karpíška zazněly v úvodu Pastorely pro violoncello a klavír Bohuslava Martinů. Sólově a také jako autor se T. Karpíšek prezentoval ve svém Capricciu  - hommage á B. Martinů (skladbu studoval v Plzni u J. Bezděka a dále absolvoval semináře v Londýně a Německu), kde cele uplatnil své výborné interpretační umění i kompoziční cítění. L Coganová přednesla se zaujetím emocionálně silnou pátou Sonátu pro klavír Luboše Fišera, zaujala i provedením Janáčkova cyklu V mlhách.

Pro návštěvníky koncertu bylo zajímavé seznámení se s dílem Adolfa Míška (1875 – 1955) kontrabasisty, skladatele a pedagoga působícího ve Vídni a pak v Praze. Jeho Sonáta pro kontrabas a klavír e moll č.2 op.6, posluchačsky vděčná, „dvořákovská“ včetně furiantu 3. věty, vyzněla v dokonalé zvukové symbióze obou nástrojů. V důmyslně sestaveném programu se nejhlubší smyčcový nástroj důstojně prezentoval. Doložil to i přídavek, Amoroso L. Fišera.

 

Jana Tomažičová

Foto Eva Hubatová

Zveřejněno: 3. 3. 2019