Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Vánoční besídka mladých skladatelů a Sojkovo kvarteto

Vánoční besídka mladých skladatelů a Sojkovo kvarteto zněl název večera, který proběhl 20. prosince 2018 v plzeňském KVK centru.

Vlastní i převzaté klavírní skladby přednesl Václav Špíral, který také večer provázel úvodním slovem.  Jedno ze svých hudebních vystoupení ozvláštnil jediným bezkontaktním instrumentem na světě, před sto lety vyvinutým, unikátním elektronickým nástrojem zvaným těremin.

V dalším humoristickém čísle společně s Kateřinou Trojanovou (hoboj) pobavil obecenstvo zvláštním typem dechové klávesové harmoniky tzv. melodikou.

V průběhu příjemného večera dále vystoupilo Sojkovo smyčcové kvarteto a na klavír zahrála Markéta Pavlíková.

1) (1)

2) (1)

3) (1)

V kombinaci hoboj a klavír zazněla 1. věta Koncertu pro hoboj A. Marcella, Elegie ze Sonáty pro hoboj V. Špírala a „Vánoční hvězda“ K. Trojanové. Experimentem bylo uvedení dvou drobných novinek pro hoboj a těremin, „Kus“ K. Trojanové a „Meditatio“ V. Špírala. První část koncertu uzavřela Špíralova skica „BaROCK“, věnovaná hoboji a melodice, po které následovala „Ave Maria“ Ch. Gounoda - J. S. Bacha. V podání všech učinkující závěrem večera zazněla rozsáhlá minimalistická skladba T. Rileyho „In C“.

Koncert uspořádal Spolek Koncerty Plzeňsko a proběhl v rámci projektu Díla mladých skladatelů a Fascinující svět hudby za podpory Statutárního města Plzně.

Text a foto Eva Hubatová

Zveřejněno: 1. 1. 2019