Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Světová premiéra Mše Michaely Augustinové v rámci Adventního koncertu duchovní hudby

Adventní koncert duchovní hudby s provedením světové premiéry Mše Michaely Augustinové proběhl v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni dne 4. prosince 2018.

Účinkoval pěvecký ansámbl a komorní soubor plzeňské konzervatoře pod taktovkou Víta Aschenbrennera, který také novou Mši s vokálním ansámblem, varhanami a smyčci nastudoval.

Foto č. 1

Foto č. 2

Foto č. 3

Mimořádný úspěch sklidila světová premiéra Mše Michaely Augustinové.

Vedoucí skladatelského oddělení plzeňské konzervatoře a vedoucí Katedry hudební teorie pražské HAMU prof. Jiří Bezděk úvodem mimo jiné ocenil přínos tak náročného díla od mladého autora a vyzdvihl i přebásnění mešního ordinária slovy „Oceňuji vysoké kompetence k vytvoření tak rozměrného duchovního díla se skutečným kontemplativním obsahem, který dokládá autorčin hluboký vztah ke křesťanské víře“.

Poukázal rovněž na „všestranné nadání - hudební, skladatelské i literární“ absolventky plzeňské konzervatoře a studentky klavíru a skladby na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze Michaely Augustinové.

V průběhu večera dále zazněly skladby Nicolause Bruhnse, Miloslava Kabeláče, Luigi Cherubiniho a Antonia Vivaldiho.

Úspěšný koncert konaný v rámci Letnic umělců, na jehož zdárné organizaci se značnou měrou podílela zástupkyně ředitele plzeňské konzervatoře Blanka Hejtmánková, podpořily Kulturní Plzeň, Kde domov můj, Unie výtvarných umělců Plzeň, Nadace 700 let města Plzně, Západočeské muzeum v Plzni, Středisko západočeských spisovatelů, Konzervatoř Plzeň a Diecéze plzeňská.

Text a foto Eva Hubatová

Zveřejněno: 9. 12. 2018