Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Eva Hubatová převzala mezinárodní cenu

1) Eva Hubatová s Cenou EUU

Prezentaci obrazů s hudební tematikou jsem inicioval po předešlých úspěšných prezentacích v rámci Smetanovských dnů v plzeňském Domě hudby, v Českém muzeu hudby v Praze atd. Kolekce byla vytvořena zejména na hudbu soudobých plzeňských skladatelů s ohledem na pestrou škálu nástrojů, a to např. klavíru, akordeonu, fagotu, klarinetu, anglického rohu, violy, flétny, harfy, violoncella, cembala, hoboje, bicích nástrojů či varhan, nebo i celého orchestru.

Obrázky se zájmem shlédl děkan HAMU prof. Ivan Klánský, který nad výstavou převzal záštitu a jemuž autorka věnovala obraz „Fantazie pro klavír“ (foto č. 2), dále absolvent HAMU - pianista a pedagog Ivo Kahánek (foto č. 3) a řada dalších návštěvníků.

Mimo četnou výstavní činnost autorka trvale spolupracuje se Západočeským hudebním centrem nebo německým hudebním vydavatelstvím Edition Brendel, hudební motivy uplatňuji rovněž při tvorbě plakátů, obalů tištěných not či hudebních nosičů. Letošní výstava instalovaná v prostorách Domu hudby, nesoucí název“ Eva Hubatová - 20 let s hudbou“ byla důkazem širokého spektra jejích činností, počínaje dvacetiletou fotoreportérskou a publikační činností. Lásku k hudbě ve své dceři podporoval její otec, který se zanícením hrál na housle a věnoval se sborovému zpěvu. Byť sama nehraje na žádný nástroj, její souznění s hudbou je patrné.

Závěrečný den výstavy měl slavnostní ráz, kdy výtvarnice, umělecká fotografka, fotoreportérka a publicistka Eva Hubatová převzala „Cenu Evropské unie umění za uměleckou a kulturní činnost“.

Bylo pro mě ctí zahájit tento mimořádný životní okamžik provázený znělkou z Dvořákovy 8. symfonie. Krásná bronzová soška Zlatá Europea byla všestranné umělkyni předána u příležitosti 10. výročí umělecké tvorby a 20. výročí fotoreportérské a publikační činnosti.

V roce 2008 vytvořila unikátní techniku „Fotoinformel“, pro kterou jí byla v r. 2014 přiznána ochranná známka. Osobitý tvůrčí projev uplatňuje i při tzv. „Orfismu“, tedy výtvarném směru přibližujícímu se svým vyjádřením jiným uměleckým formám, například poezii a hudbě.

Za dvacet let činnosti Evropské unie umění bylo mimo jiné kulturní aktivity předáno přes tři sta Evropských cen v pěti kategoriích do šestačtyřiceti zemí všech kontinentů. Jednou z těchto ocenění je Evropská cena za uměleckou a kulturní činnost Zlatá Europea, která byla pod pořadovým číslem 38 nové laureátce předána. Za zmínku stojí i to, že v oblasti umělecké a reportážní fotografie zatím prezídium EUU ocenilo pouze 3 osobnosti. „Dnes máme vzácnou příležitost ocenit první ženu - paní Evu Hubatovou za její významný přínos soudobému fotografickému umění“, zaznělo v reprezentačních prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze 9. listopadu 2018 při slavnostním aktu, kterého se zúčastnila řada vzácných hostů z domova i ze zahraničí.

Mezi přítomnými z oblasti hudby byla například cembalista a profesorka HAMU Ivana Bažantová – Jandová, trvalý tvůrčí zápal ocenil i student Skladby a Hudební teorie HAMU Václav B. Špíral (foto č. 4), obdiv  k neobyčejné pracovitosti a píli vyjádřila hudební pedagožka PhDr. Marie Liškové, která přišla i se svými studentkami ze Střední odborné školy pedagogické a Gymnázia v Praze (foto č. 5).

Prof. Mgr. MgA. Jiří Bezděk Ph.D., vedoucí Katedry hudební teorie HAMU a vedoucí oddělení skladby Konzervatoře Plzeň

2) 2) Eva Hubatová s děkanem HAMU prof. Ivanem Klánským

3) 3) Absolvent HAMU, pianista a pedagog Ivo Kahánek

4) 4) Student HAMU V. B. Špíral s Evou Hubatovou

5) 5) Eva Hubatová s hudební pedagožkou PhDr. Marií Liškovou a se svými studentkami

Zveřejněno: 28. 11. 2018