Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Pozvánka na výstavu HUDBA V OBRAZECH

Prezentace děl s hudební tematikou, nesoucí název „Hudba v obrazech“ potrvá do 9. 11. 2018 a představuje soubor obrazů vytvořených na skladby zejména plzeňských soudobých skladatelů.

Dne 9. 11. ve 13 hodin proběhne v Respiriu HAMU slavnostní akt, při kterém bude Evě Hubatové předána Cena Evropské unie umění za významnou uměleckou a kulturní činnost.

Eva Hubatová od roku 1998 koncerty klasické hudby nejen navštěvuje, ale současně fotografuje i mediálně podporuje. Za dvě desítky let jí v tištěných periodikách a na internetových portálech vyšly stovky příspěvků - viz letošní jubilejní výstava v Domě hudby „Eva Hubatová - 20 let s hudbou“.

V roce 2008 se začala věnovat i výtvarné tvorbě. Pro originální techniku „Fotoinformel“ jí v r. 2014 byla Úřadem průmyslového vlastnictví ČR přiznána ochranná známka. Zabývá se širokou škálou abstraktních motivů, o podnětném hudebním prostředí svědčí i kolekce obrazů s hudební tematikou.

Významná je spolupráce s předními českými i zahraničními komponisty a interprety, Západočeským hudebním centrem či německým hudebním vydavatelstvím Edition Brendel. Za zmínku stojí i tvorba plakátů, obalů knih, tištěných not a hudebních nosičů.

Autorčiny unikátní práce shlédli návštěvníci výstav také na Slovensku, v Německu, Belgii, v africké Lusace nebo v Seymour Arm Art Gallery v Britské Kolumbii. Vystavovala též na mnoha významných místech ČR, a to např. v prostorách stálé expozice historických hudebních nástrojů Českého muzea hudby v Praze, v pražském kulturním paláci Lucerna, legendárním divadle Viola, v budově České televize atd. Velmi prestižní je dlouholetá prezentace autorskou tvorbou v prodejním shopu světoznámého Musea Kampa v Praze.

Na adresu své tvorby poskytla již řadu interview, vydala 4 knihy a ilustrovala 13 básnických sbírek.

Eva Hubatová byla v roce 2016 uvedena do mezinárodní encyklopedie významných osobností Oxford encyclopedia. Je členkou Unie výtvarných umělců ČR a Evropské unie umění.

 

Document-page-001

Zveřejněno: 20. 10. 2018