Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Slavnostní koncert k 100. výročí vzniku ČSR

Foto k článku_1

Na snímku zleva: Roman Janál, Blanka Hejtmánková, Ivana Veberová, Věra Müllerová a Karel Košárek

Slavnostní koncert k 100. výročí vzniku ČSR uspořádalo v Domě hudby 25. září 2018 Západočeské hudební centrum.

V podání Romana Janála (baryton) za klavírní spolupráce Karla Košárka zazněl výběr z Bendlova písňového cyklu „Cikánských melodií“, Dvořákův písňový cyklus „Cikánských melodií“ op. 55 a písňový cyklus „Svetlo a tien“ od Karla Pexidra.

Ivana Veberová za klavírního doprovodu Věry Müllerové přednesla písňový cyklus „Písně milostné“ op. 83 od Antonína Dvořáka a Slavického písňový cyklus „Ej, srdenko moje“.

Ve světové premiéře sólové verze v závěru večera zazněly Křičkovy „Tři hymnické zpěvy“ (Ivana Veberová - soprán, Roman Janál - baryton, Věra Müllerová - klavír).

Umělecký přednes Blanka Hejtmánková (z Čapkovy prózy Úhor, Co je kultura a Motlitba za pravdu).

Dokonalé propojení hudby a slova publikum ocenilo neutuchajícím potleskem.

Slavnostní koncert ZHC byl vskutku důstojnou oslavou 100. výročí vzniku republiky.

Konání slavnostního koncertu podpořila Skupina ČEZ, Nadace Karla Pexidra, Západočeské hudební centrum, Tribuna komorní písně, Torion, projekční kancelář, s. r. o., Město Plzeň a Plzeňský kraj.

Text a foto Eva Hubatová

Zveřejněno: 28. 9. 2018