Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Hudba mladých skladatelů

Pod názvem „Hudba mladých skladatelů“ proběhl 27. června v KVK centru koncert soudobé hudby. Zazněly skladby studentů z plzeňské konzervatoře Václava B. Špírala (Svita č. 2 „Genius Loci“, Les Rituelles a VariaDADAce), Petra Švantnera (klavírní kvintet Meditace a Evoluce) a Ondřeje Jírového (Variace a výběr ze Smyčcového kvartetu).

V průběhu večera učinkovali Štěpán Kos a Václav Špíral (klavír), Tadeáš Pilný (bicí nástroje), Kateřina Raschiková a Kateřina Matoušová (housle) a Sojkovo kvarteto.

KVK - foto

Na snímku zleva: Vojtěch Štajer (předseda Spolku Koncerty Plzeňsko), Martin Kos (housle), Hana Vítková (violoncello), Štěpán Kos (klavír), Kateřina Raschiková (housle), Václav B. Špíral (průvodní slovo, klavír a autor skladeb), Ondřej Jírový (autor skladeb), Petr Švantner (autor skladby), Martin Kaplan (housle), Kateřina Matoušová (housle), Tadeáš Pilný (bicí nástroje) a Josef Fiala (viola).

Úspěšný koncert uspořádal Spolek Koncerty Plzeňsko za podpory Statutárního města Plzně.

Text a foto Eva Hubatová

 

Zveřejněno: 30. 6. 2018