Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Slavnostní koncert symfonického orchestru Konzervatoře Plzeň s předáváním maturitních a absolventských vysvědčení

V Měšťanské besedě proběhl 25. června Slavnostní koncert symfonického orchestru Konzervatoře Plzeň s předáváním maturitních a absolventských vysvědčení.

Pod taktovkou Jiřího Štrunce zazněl Koncert pro trubku a smyčcový orchestr Es dur od Jana Křtitele Jiřího Nerudy (sólo na trubku Markéta Kubištová), árie Cherubína „Voi, che sapete…“ (mezzosoprán Anna Moriová) a árie Hraběte „Hai gia vinta la causa..“ (baryton Rostislav Florian) z Mozartovy Figarovy svatby, Havanaise pro housle a orchestr, op. 83 od Camille Saint-Saënse (houslové sólo Kristýna Prančlová - na snímku), Weberův Koncert pro klarinet a orchestr č. 2. Es dur, op. 74 (sólo na klarinet Alžběta Baldová) a Mozartova Symfonie č. 36, C dur, „Linecká“, KV 425.

1)

Mnozí plzeňští konzervatoristé byli úspěšní na tuzemských či mezinárodních soutěžích a dosahovali též vynikajících studijních výsledků. Někteří z nich dále prohlubují své znalosti a dovednosti na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze.

2)

Mimořádně úspěšnou byla absolventka oboru Skladba Michaela Augustinová (na snímku), která maturovala se samými jedničkami, i když současně studuje klavír na HAMU.

 

Text a foto Eva Hubatová

Zveřejněno: 30. 6. 2018