Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Jiří Bezděk byl jmenován univerzitním profesorem

Hudební skladatel, pedagog a publicista Doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. byl 14. června pro obor Hudební umění se zaměřením Hudební teorie, jmenován prezidentem republiky, vysokoškolským profesorem.

Na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze mu byl jmenovací dekret slavnostně předán ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy v Praze.

V dějinách plzeňského vysokého školství v oblasti hudby se Jiří Bezděk stal historicky prvním univerzitním profesorem.

1) DSC_0052_11

2) DSC_0111_11

Hudbě, které se věnuje již od svých sedmi let, zasvětil celý život. Po studiu hry na akordeon na plzeňské konzervatoři, nastoupil na Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze, kde úspěšně absolvoval současně dva obory - Skladbu a Hudební teorii. Doktorské studium absolvoval na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, doktorát pak obhájil na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2006 se habilitoval na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

V průběhu let byly jeho skladby hrány na stovkách tuzemských i zahraničních koncertů, připravil mnoho oblíbených rozhlasových pořadů, vydal několik publikací atd.

Významná je rovněž Bezděkova pedagogická činnost. Dlouhá léta působí na Katedře hudební kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a jako vedoucí skladatelského oddělení na plzeňské konzervatoři. Od roku 2017 na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze zastává post vedoucího katedry.

Výčet všestranný aktivit této významné plzeňské osobnosti by mohl dále pokračovat.

K dosažení tohoto nejvyššího profesního ocenění si jistě zaslouží velký obdiv.

Text a foto Eva Hubatová

 

Zveřejněno: 27. 6. 2018