Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Koncert hudebních novinek V

„Koncert hudebních novinek V“ proběhl 30. května v Západočeském muzeu v Plzni. V podání Věry Müllerové večer zahájilo klavírní Capriccio od německého skladatele Holmera Beckera (viz foto č. 1), a dále autorovo Allegretto, které na cembalo přednesla Alena Tichá. V programu dále zazněla Bezděkova dvouvětá Sonáta pro violoncello a klavír (viz foto č. 3, Petr Nouzovský – violoncello, Michaela Augustinová - klavír) a cyklus písní od Zdeňka Lukáše nazvaný Přísloví (Lucie Hilscherová - zpěv a Linda Sítková - klavír, viz foto č. 2 - druhá a první zleva). Večer zakončil cyklus písní Sapientiae I. od Jiřího Temla (Andrea Frídová - zpěv, Alena Tichá - cembalo, viz foto č. 2 - třetí a čtvrtá zleva).

1) 1) DSC_0207_11_up

2) 2) DSC_0268_11

3) 3) DSC_0213_11_up

Koncert uspořádalo Západočeské hudební centrum za podpory Města Plzně, Plzeňského kraje, Nadace 700 let města Plzně a Nadace ČHF.

Text a foto Eva Hubatová

Zveřejněno: 1. 6. 2018