Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Laureáti cen Plzeňský Orfeus 2017 vystoupili s Plzeňskou filharmonií

Neobyčejným kulturním zážitkem bylo 10. května v Měšťanské besedě učinkování laureátů cen Plzeňský Orfeus 2017.

Udílení Plzeňského Orfea představuje úctyhodný a zcela unikátní počin, neboť Plzeň je jediným městem v České republice, které takto podporuje své hudební talenty. Správní rada Nadace 700 let města Plzně letos již po čtrnácté ocenila hudebníky, kteří v Plzni studují a předchozí rok se v oblasti hudby mimořádným způsobem zasloužili o reprezentaci našeho města.

Kromě skleněné plastiky a finančního ohodnocení představuje jedinečnou odměnu i motivaci hudební spolupráce s profesionálním orchestrem.

Díky vstřícnosti Plzeňské filharmonie, mohli mladí hudebníci předvést své umění i široké veřejnosti. O nápadité úpravy jednotlivých skladeb a umělecké aranžmá se zasloužil skladatel Tomáš Ille.

Večer, který moderovat Petr Jančařík, zahájila Špíralova SymfoniettaDada pro cembalo a orchestr, dále zazněla Mozartova Sonáta pro klavír B dur, KV 570 (Allegro), Toccata od Arama Chačaturjana, Wagnerova Drachenträume, Piazzolovo Libertango, Händelova Vodní hudba, Vivaldiho Koncert pro kytaru a orchestr D dur, RV 93 a Bachův Koncert pro flétnu a orchestr d moll. Program završil výběr z Illeho suity Sedm zastavení na lidském těle.

Zaplněný sál odměnil vynikající hudební výkony všech učinkujících bouřlivým potleskem.

1) Foto k článku DSC_0057_11

2) Foto k článku DSC_0093_11_1_up

Na snímku zleva: šéfdirigent Tomáš Brauner, výkonná ředitelka Nadace 700 let města Plzně Alena Kozáková, skladatel Tomáš Ille, ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová a laureáti cen Plzeňský Orfeus 2017 Jan Dolejš (klavír - ZUŠ B. Smetany), Daniela Holá (akordeon - ZUŠ B. Smetany), Eliška Bošková (příčná flétna - Konzervatoř Plzeň), Václav Špíral (skladatel - Konzervatoř Plzeň) a Václav Hřebec (kytara - ZUŠ T. Brzkové).

Text a foto Eva Hubatová

Zveřejněno: 13. 5. 2018