Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Koncert skladatelského oddělení Konzervatoře Plzeň v Domě hudby

DH

Koncert skladatelského oddělení Konzervatoře Plzeň proběhl 2. května v Domě hudby.

V průběhu večera zazněly Dva dvojzpěvy Petra Hájka, malá svita pro cembalo nazvaná „Genius loci“ Václava Špírala, skladba pro hoboj a cembalo Oheň v duši od Kateřiny Trojanové a Variace pro housle a klavír, jejichž autorem byl Ondřej Jírový. V podání Sojkova kvarteta a Štěpána Kosa byla provedena Meditace pro klavírní kvintet od Petra Švantnera. Zajímavý program završilo folkové requiem na text Viktora Dyka Milá sedmi loupežníků, který si pro tento koncert i jako absolventskou práci připravil Jakub Červený (viz foto).

Text a foto Eva Hubatová

Zveřejněno: 13. 5. 2018