Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Komponované matiné v Domě hudby

V rámci 38. ročníku Festivalu Smetanovské dny proběhlo 11. března 2018 v Domě hudby komponované matiné. Program „ …co chvíla“, v režii Konzervatoře Plzeň, zachycoval několik momentů ze života a tvorby světově uznávaného českého hudebního skladatele klasické hudby Leoše Janáčka, od jehož úmrtí letos uplyne 90 let (1854 - 1928).

Průvodní slovo a četba autentických textů věrohodně vystihovaly „tohoto nezkrotného bouřliváka, jehož tvůrčí síla neznala ve svém rozmachu hranic, vnímavého umělce citlivě reagujícího na osudové otřesy a životní střety, tu osobnost mnoha protikladů prostřednictvím jeho blízkých, jeho samotného, a především jeho hudby“, jak bylo uvedeno v programu.

Z tvorby pro klavír zazněly tři skladby z cyklu „Po zarostlém chodníčku“ a 1. díl cyklu „V mlhách“, tři písně z „Moravské lidové poezie v písních“, árie Revírníka z opery „Příhody lišky Bystroušky“, modlitba Jenůfy z hudebního dramatu „Její pastorkyňa“ a v podání Miloslavy Vítkové i ukázky nápěvků.

Janáčkův vřelý vztah k hudbě vystihuje motto uvedené v programu: „Já miluji hudbu, jež prolíná celý život, celý svět. Nemiluji hudbu jen proto, že to zní. Skladba je hluboký výstřižek z duševního života vlastního, zkropena vlastní krví. Čím pravdivější skladba, tím hlubší.“

Příjemné nedělní dopoledne uzavřelo zamyšlení „Jaký byl tedy Janáček? Složitý jako sám život, lidský, pravdivý… jako jeho hudba.“ Text a foto Eva Hubatová

Foto k článku_1

Učinkující (zleva): Miloslava Vítková (zpěv), Gabriela Pechmannová (klavírní doprovod pěveckých čísel), Rostislav Florian (zpěv), Klára Kašparová (zpěv), Věra Müllerová (klavír), Blanka Hejtmánková (četba autentických textů) a Lenka Bočanová (průvodní slovo).

Zveřejněno: 12. 3. 2018