Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Pozvánka na výstavu do Domu hudby

V Domě hudby je až do 27. dubna 2018 k vidění výstava nazvaná „Eva Hubatová - 20 let s hudbou“.

Koná se v rámci 38. ročníku Festivalu Smetanovské dny pod záštitou ředitelky Plzeňské filharmonie, o. p. s. a ředitelky festivalu Mgr. Lenky Kavalové.

Foto k článku

Značnou část prezentace, zahrnující tři tematické celky instalované na 20 panelech, zaujímají publikované příspěvky, které byly autorce otiskovány po dobu dvaceti let (1998 až 2018). Jedná se o tištěná periodika Plzeňský deník, Hudební rozhledy, Hudební výchova, Facultas nostra a Cantus nebo internetové portály www.operaplus.cz, www.dumhudbyplzen.cz a www.zpc.cz.

První příspěvek s hudební tematikou pojednával o koncertním vánočním turné houslových virtuosů Václava Hudečka a Gabriely Demeterové (1998) – viz příloha. Nutno podotknout, že Eva Hubatová se publikační a fotoreportérské činnosti věnuje již od roku 1996 a za zmíněné období jí bylo zveřejněno přes tisíc příspěvků.

Další část výstavy tvoří portrétní fotografie zpěváků, pedagogů či hudebních skladatelů. Osobně mě těší, že na panelech s portréty nalézám významného českého muzikologa, pedagoga a hudebního skladatele prof. PhDr. Jana Vičara, CSc., který aktuálně působí na Katedře hudební kultury FPE ZČU v Plzni, významného muzikologa a pedagoga na HAMU prof. PhDr. Jaromíra Havlíka CSc., pedagoga Katedry hudební výchovy UK v Praze doc. PaedDr. Miloše Kodejšku, CSc., soudobého hudebního skladatele a rozhlasového producenta Jiřího Temla, skladatele, interpreta a pedagoga Oldřicha Semeráka, významného varhaníka, klavíristu a skladatele Petra Ebena a řadu dalších významných osobností.

Nedílnou součástí všestranných aktivit Evy Hubatové je výtvarná tvorba, kterou se zabývá rovných 10 let (2008 - 2018). Abstraktní obrazy zhotovuje fotografikou nebo autorskou technikou „fotoinformel“, pro kterou je od r. 2014 držitelkou ochranné známky. Uměleckou tvorbou se již prezentovala na mnoha tuzemských výstavách i v zahraničí.

Z pěti desítek motivů s hudební tematikou je patrné, že poslech hudby poskytuje umělkyni cenné výtvarné podněty, z nichž vzniká tzv. orfismus, což je výtvarný směr přibližující se svým vyjádřením jiným uměleckým formám, především poezii a hudbě. Výše uvedená tematika byla již prezentována v Českém rozhlasu i v rámci loňských Smetanovských dnů a následně v Národním muzeu v Praze, a to přímo v prostorách stálé expozice historických hudebních nástrojů Českého muzea hudby.

I přesto, že Eva Hubatová nepatří k aktivním hudebníkům, vztah ke klasické hudbě ji provází již od dětství, neboť její otec byl velmi zanícený pro hudbu. Od mládí navštěvoval mužský pěvecký spolek Hřímalý a až do svých 85 let se věnoval hře na housle.

Cením si mediální podpory koncertů Evy Hubatové, pořizování zdařilé fotodokumentace, zhotovování plakátů či pozvánek a pevně doufám i v budoucí spolupráci se Západočeským hudebním centrem.

 

Doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk Ph.D.

vedoucí katedry hudební teorie na pražské HAMU,

vedoucí skladatelského oddělení na Konzervatoři Plzeň,

hudební skladatel, teoretik a publicista.

Zveřejněno: 5. 3. 2018