Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Plzeňský Orfeus a Plzeňský Orfeus junior za rok 2017

Ceny Plzeňský Orfeus udělila správní rada Nadace 700 let města Plzně letos již po čtrnácté. Jsou určeny jednotlivcům po dovršení patnácti let, kteří v Plzni studují nebo bydlí, a během kalendářního roku se v oblasti klasické hudby mimořádným způsobem zasloužili o reprezentaci města.

 

Laureáty ceny Plzeňský Orfeus 2017 se stali:

 

Eliška Bošková – příčná flétna – Konzervatoř Plzeň

Václav Špíral – skladba – Konzervatoř Plzeň

Václav Hřebec – kytara – ZUŠ T. Brzkové

 

Laureáty ceny Plzeňský Orfeus junior se stali:

 

Jan Dolejš – klavír  - ZUŠ. B. Smetany

Daniela Holá – akordeon – ZUŠ B. Smetany

Emma Jančová – kytara - ZUŠ T. Brzkové

 

Ceny výše uvedeným studentům byly předány 9. února v Měšťanské besedě na plese Nadace.

Text a foto Eva Hubatová

Zveřejněno: 14. 2. 2018