Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

ENSEMBLE INÉGAL: LOUTNA ČESKÁ

Velmi příjemný předvánoční večer připravil Kruh přátel hudby svým abonentům i dalším návštěvníkům na 13. prosince v Domě hudby. Vystoupil renomovaný český soubor Ensemble Inégal, zabývající se interpretací staré hudby, jehož uměleckým vedoucím je Plzeňák Adam Viktora.

Pěvkyně Gabriela Eibenová a Daniela Čermáková s instrumentálním ansámblem (L. Torgersen a M. Malá – housle, L. Mašek – violoncello, P. Vacek – teorba a A. Viktora – varhany), přednesli v podstatě celé jedno autorovo dílo. Zazněla „Loutna česká“ (uvedená s podtitulem) „v svátek, v pátek , v kostele, při stole jak se líbí v každou chvíli, radostně, žalostně, spasitedlně znící složená a vydaná od Adama Michny z Otradovic Jindřicho – Hradeckého L. P. 1653.“ Písně líčí osobitým a melodickým jazykem mystický sňatek  Panny Marie s Bohem a zároveň lidské duše s Kristem. Mnohé z cyklu třinácti dvouhlasých písní propojených nástrojovými ritornely patří dodnes k oblíbenému repertoáru pěveckých sborů. Dlouhá léta byl znám kromě zpěvních hlasů jen part varhanního kontinua. Docházelo také k různým úpravám instrumentálních meziher. Zásadní byl pak nález partu prvních houslí Loutny české, který objevil v roce 2014 v muzeu ve Slaném muzikolog P. Daněk. Podle něj zrekonstruoval part druhých houslí

Adam Viktora  a se svým souborem Michnovo dílo nahrál pro hudební vydavatelství NIBIRU. Tak, jak s největší pravděpodobností, autor své písně napsal, zazněly na koncertu! Ensemble Inégal se opět projevil v plném soustředění a velmi vyrovnaném projevu, pěvkyním bylo rozumět každé slovo.

V dokonale zaplněném Dvořákově sále DH si publikum, jako přídavek, rádo ještě jednou poslechlo nejznámější písně z Loutny české, Nebeští kavalérové.

A opět je třeba zmínit kvalitu tištěného programu, který obsahoval i texty jednotlivých písní!

Jana Tomažičová

 

Zveřejněno: 18. 12. 2017