Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Cembalo v soudobé hudbě

„Cembalo v soudobé hudbě“ zněl název koncertu, který se konal 11. listopadu 2017 za podpory Statutárního města Plzně v rámci cyklu Hudba mladých skladatelů. Pořadatelem byl spolek Koncerty Plzeňsko ve spolupráci s Meditační zahradou, kde koncert také probíhal.

V tamní kapli zazněla „Toccata o vítězném běhu“ pro cembalo a "Barokní slavnost" pro altovou zobcovou flétnu a cembalo od Michaely Augustinové, „Suita č. 1 „1750/2016“ pro cembalo“ od V.B.Špírala, píseň pro soprán, tenorovou zobcovou flétnu a cembalo „Milý jasný dni“ od Petra Hájka, „Frotolly pro tenorovou zobcovou flétnu a cembalo“ od Jiřího Bezděka a cyklus pro mezzosoprán a cembalo „Moudrého Katóna mravná poučování“ v překladu J. A. Komenského od Jiřího Temla.

1) 1) DSC_0054_0_up

Na snímku č. 1 zleva: Vojtěch Štajer (předseda spolku Koncerty Plzeňsko), Alena Tichá (cembalo, um. vedoucí), Jaromír Tichý (zobcové flétny), Andrea Frídová (zpěv), Václav B. Špíral (průvodní slovo a autor skladby) a autoři skladeb Petr Hájek a Jiří Bezděk

„Suitu č. 1 „1750/2016“ pro cembalo“ složil pro uznávanou profesorku cembala Alenu Tichou (foto č. 2) student plzeňské konzervatoře a současně pražské HAMU Václav Benjamin Špíral.

2)

2) DSC_0017_0

Výjimečný kulturní zážitek byl umocněn duchovní atmosférou kaple.

Meditační zahrada, jejímž současným vlastníkem je plzeňské biskupství, slouží k relaxaci, oproštění se od starostí všedního dne a uvědomění si skutečných životních hodnot. O její vytvoření se zasloužil politický vězeň Luboš Hruška, který z vlastní ovocné zahrady vybudoval okrasný park a následně   Památník obětem zla. V přírodním areálu je křížová cesta a kaple sv. Maxmiliána Kolbeho (foto č. 3 a 4).

3)3) DSC_0080_0

4)

4) DSC_0005_0

Text a foto: Eva Hubatová

 

 

 

 

 

Zveřejněno: 15. 11. 2017