Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Vydání publikace „Nová vlna koncertního melodramu“

Věra Šustíková - foto s knihou

K 20. výročí projektu Oživení koncertního melodramu vydaly v těchto dnech Národní muzeum v Praze a Společnost Zdeňka Fibicha publikaci nazvanou „Nová vlna koncertního melodramu“.

Autorka PhDr. Věra Šustíková, Ph.D. (na snímku), která je již 20 let ředitelkou Mezinárodního festivalu koncertního melodramu Praha v úvodu mimo jiné uvádí, že základem tohoto oživení se stal široce koncipovaný projekt snažící se vytvářet optimální podmínky pro rozvoj melodramu. Reflexi a posouzení jeho významu je kniha věnována. Význam projektu tkví mimo jiné v šíři jeho záběru, kam patří vedle uměleckých aktivit rovněž aktivity pedagogické, ediční i odborné. Každé z těchto oblastí je v publikaci věnována samostatná pozornost.

„Projekt se postupně stal platformou sdružující umělecké, vědecké a pedagogické instituce, což je jedním z jeho důležitých přínosů.“

Text a foto: Eva Hubatová


Zveřejněno: 1. 11. 2017