Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Koncert hvězd v Domě hudby

V koncertním sále Antonína Dvořáka plzeňského Domu hudby proběhl v těchto dnech „Koncert hvězd“, který uspořádala Katedra hudební kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V průběhu večera vystoupili světově uznávaní umělci-Lucie Hilscherová (mezzosoprán), Jitka Hosprová (viola) a Miroslav Sekera (klavír).

Foto 1 Eva Hubatová

Zazněla Sonáta g moll pro violu a klavír „Romantické vidiny“ od Jiřího Bezděka a Sonáta f moll, op. 120 č. 1 pro violu a klavír Johanesse Brahmse, od téhož autora Zwei Gesänge, op. 91 a Dvořákovy Biblické písně, op. 99.

Profesionální výkony všech učinkujících návštěvníci odměnili bouřlivým potleskem.

Ve foyer Domu hudby byla v rámci doprovodného programu instalována výstava nazvaná „Studovali u nás…“, kterou rovněž uspořádala Katedra hudební kultury FPE ZČU v Plzni. Vystaveny byly fotografie s krátkým uměleckým životopisem 10 současných významných umělců, kteří na zdejší katedře studovali.

Foto 2 Eva Hubatová

Foto 3

V předvečer ve foyer Domu hudby také proběhla prezentace nové knihy „Šumava Františka Malocha - Ke kolébce zlatonosné Otavy“, organizovaná proděkankou pro vědu, umění a projekty ZČU v Plzni RNDr. Mgr. Zdeňkou Chocholouškovou, Ph.D.

Foto 4

Na snímku zleva: Autorka knihy Martina Kožíšková Ouřadová, RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D., autor knihy Vladimír Kožíšek a náměstek primátora města Plzně Ing. Petr Náhlík.

Text a foto: Eva Hubatová

Zveřejněno: 23. 10. 2017