Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Festival Tribuna komorní písně 2017 zahájily významné umělkyně

Zahajovací koncert XIV. ročníku festivalu Tribuna komorní písně 2017, pořádaný Západočeským hudebním centrem, proběhl 20. září v plzeňském kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Na Koncertu duchovní hudby „Tajemství víry“ vystoupily mezinárodně uznávané umělkyně - mezzosopránistka Lucie Hilcherová za doprovodu varhan v podání Lindy Sítkové.

DSC_0417_11

Zleva: Linda Sítková (varhany) a Lucie Hilscherová (mezzosoprán)

V průběhu večera zazněly „Tři duchovní zpěvy, op. 19b“ od Antonína Dvořáka, Wiedermanova chrálová předehra „Hlas přísný po temnotách zní“, Lukášovy „Liturgické písně“, Pitschova „Fantasie a fuga na smrt F. M. Bartholdyho“, výběr z Fialových „Mariánských zpěvů“ a „Job“, „Nedělní hudba“ a „De Nomine Caecilia pro mezzosoprán a varhany“ od Petra Ebena.

Od soudobých skladatelů Jiřího Bezděka byly provedeny „Tři soudobé modlitby pro varhanní pozitiv“ a varhanní skladba „Vater Unser“, „Když neumře člověk“ od Romany Schuldové. V premiéře vyslechli přítomní návštěvníci skladbu pro varhany „Hospodine zástupů“ od mladé talentované studentky plzeňské Konzervatoře Sáry Soukupové.

DSC_0413_00

Na snímku zleva: autoři varhanních skladeb Sára Soukupová a Jiří Bezděk, interpretky Linda Sítková – varhany a Lucie Hilscherová – mezzosoprán, za ZHC Romana Feiferlíková a autorka varhanní skladby Romana Schuldová

Mezzosopránistka Lucie Hilscherová vystudovala sólový zpěv na katedře hudební kultury FPE ZČU v Plzni u Mgr. et Mgr. Romany Feiferlíkové, Ph.D. Je laureátkou pěveckých soutěží Cantilena Bayreuth, Musica Sacra Competiton v Římě a Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Pravidelně hostuje v Národním divadle v Praze, Státní opeře Praha, Divadle J. K. Tyla v Plzni, Národním divadle moravskoslezském v Ostravě a Státním divadle v Košicích. Spolupracovala s BBC Symphony Orchestra, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, Bach-Collegiem Stuttgart, Poznaňskou filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, Filharmonií Hradec Králové, Filharmonií Brno nebo Janáčkovou filharmonií Ostrava.

Varhanistka Linda Sítková po absolvování gymnázia nastoupila na Pražskou konzervatoř do varhanní třídy prof. Jana Hory a v letech 2003 až 2008 byla posluchačkou na Akademii múzických umění v Praze. Je vítězkou mezinárodní varhanní soutěže „Opava 2000“ a nositelkou ceny Českého hudebního fondu. Přední příčky dále obsadila na několika prestižních mezinárodních soutěžích. Pravidelně koncertuje u nás i v zahraničí, a to například v Německu, Rakousku, Anglii, ve Francii či Skotsku. Spolupracuje s Janáčkovou filharmonií v Ostravě, Jihočeskou komorní filharmonií, Plzeňskou filharmonií, Pražským filharmonickým sborem a další významnými tělesy.

Mezzosopránistka Lucie Hilscherová i varhanistka Linda Sítková patří mezi vyhledávané umělkyně.

 

Text a foto: Eva Hubatová


Zveřejněno: 25. 9. 2017