Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Hudební nástroje jako inspirace výtvarné tvorby Evy Hubatové

HUDEBNÍ NÁSTROJE JAKO INSPIRACE VÝTVARNÉ TVORBY EVY HUBATOVÉ je název výstavy, která probíhá v Národním muzeu v Praze. Dvě desítky motivů s hudební tematikou jsou k vidění do 3. října 2017 v prostorách stálé expozice historických hudebních nástrojů Českého muzea hudby.

Ke ztvárnění motivů s hudební tematikou vedl výtvarnici, fotografku a publicistku Evu Hubatovou poslech skladeb především plzeňských soudobých skladatelů, která v souvislosti konáním výstavy uvedla:

1) Autorka při zahájení výstavy poskytuje interview pro Národní muzeum v Praze

Archivní foto pořízené při interview pro Národní muzeum v Praze

„Spolupráce se soudobými hudebními skladateli a interprety začala na sklonku roku 2014  v souvislosti s mojí publikační a fotoreportérskou činností. Jako osudové proto považuji setkání s vedoucím skladatelského oddělení Konzervatoře Plzeň Jiřím Bezděkem, který zdokumentování koncertů a jejich mediální podporu velmi ocenil. Často jsem pak byla zvána na koncerty skladatelského oddělení a souznění s hudbou vyústilo v cenný inspirační zdroj. Během dvou let jsem ztvárnila několik skladeb plzeňských i zahraničních autorů a vznikla tak kolekce bezmála pěti desítek abstraktních obrazů s hudební tematikou.“

2) Allemande říčních vlnek

Allemande říčních vlnek – motiv byl zhotoven na stejnojmennou skladbu Michaely Augustinové

Některé z autorčiných hudebních asociací se stejnojmenným názvem byly vystaveny při loňské výstavě v Domě hudby a v rámci letošních Smetanovských dnů, a to například Fragmenty času od úspěšného plzeňského skladatele Pavla Samiece, Fantasie pro klavír od německého komponisty Holmera Beckera, La Voce di Garibaldi od Frédérica Bolliho ze Švýcarska a City Lights od Jeffa Hamburga z USA.

„Při výběru obrazů pro výstavu v Českém muzeu hudby jsem se zaměřila na širší spektrum nástrojů a na základě subjektivních hudebních prožitků, podpořených zvukem příslušného nástroje jsem vybrala motivy vyjadřující zvuk klavíru, cembala, flétny, hoboje, klarinetu a fagotu, akordeonu, violy, violoncella či houslí, vč. jejich kombinací.“

„K vidění je například Francouzské divertimento od Jiřího Bezděka, Pexidrův Koncert pro violoncello a komorní orchestr, Tanec paleontologů z cyklu Fosílie od Václava Špírala, Švantnerova Sonáta pro hoboj a cembalo, Modrý fagot od klatovského skladatele Jana Kaňky, Allemande říčních vlnek z cyklu Osm tanců pro klavír od Michaely Augustinové nebo grafika na skladbu pro anglický roh a klavír Hello My Angel od Kateřiny Trojanové. Komponistka, klavírní pedogožka a básnířka Romana Schuldová naopak moje výtvarné motivy Světelná hra, Zázrak zrození, Bez hranic a Kolaps zhudebnila. Váže mě s ní i další milá spolupráce v podobě ilustrování jejích básní.“

3) Autorka při zahájení výstavy

Eva Hubatová při zahájení výstavy u pultové výstavní vitríny

Činorodá umělkyně se pro německé vydavatelství Edition Brendel významnou měrou podílí na vzniku titulních stran nově vydaných not či obalů hudebních nosičů. Bohatá je také její výstavní činnost. Svojí tvorbou se již prezentovala na řadě tuzemských výstav, ale také na Slovensku, v Německu, v Belgii, je součástí stálé expozice v Seymour Arm Art Gallery v kanadské Britské Kolumbii a její ojedinělá díla mohli zhlédnout i návštěvníci charitativní výstavy v africké Zambii. Od roku 2008 vydala čtyři autorské knihy a ilustrovala již deset básnických sbírek. Významná je též dvacetiletá publikační a fotoreportérská činnost.

 

4) Labyrint tónů - dílo inspirované expozicí Českého muzea hudby

„Labyrint tónů“ je inspirovaný expozicí historických hudebních nástrojů v Českém muzeu hudby, které Eva Hubatová u příležitosti konání výstavy věnuje Národnímu muzeu v Praze

„Chtěla bych poděkovat PhDr. Věře Šustíkové, Ph.D., která výstavu v tak významné instituci, jakou je Národní muzeum v Praze - v České muzeum hudby iniciovala a cením si též podpory jejího vedení. Jak pro mne, tak bezpochyby i pro plzeňské skladatele je to velká čest a velmi si toho vážím. Těší mě, že se také mohu podílet na letošním jubilejním 20. ročníku Mezinárodního festivalu koncertního melodramu Zdeňka Fibicha v Praze, jehož je PhDr. Věra Šustíková, Ph.D. po celou dobu ředitelkou.“

Uvedla v závěru interview pro Národní muzeum Eva Hubatová, kterou potěšily příznivé ohlasy na výstavu od přátel i čelních představitelů města, kteří ji vnímají jako významnou reprezentaci plzeňských umělců.

 

Doc. Mgr. MgA. Jiřím Bezděkem, Ph.D.

vedoucí skladatelského oddělení Konzervatoře Plzeň

Zveřejněno: 10. 9. 2017