Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Koncert skladatelského oddělení Konzervatoře Plzeň

V koncertním sále Antonína Dvořáka Domu hudby proběhl v těchto dnech koncert skladatelského oddělení Konzervatoře Plzeň.

Na fotu č. 1 zleva: Jakub Červený, Václav Špíral, Petr Hájek, Petr Švantner, Michaela Augustinová,

Sára Soukupová, Romana Schuldová a vedoucí skladatelského oddělení prof. Jiří Bezděk.s

V podání autorky Michaely Augustinové zazněla Klavírní sonáta č. 1 „Žalm 27“, 1. věta ze Sonáty pro hoboj a cembalo Petra Švantnera a 2 části z „Cyklu melodramů na texty Vladimíra Holana“ Kateřiny Trojanové (foto č. 2). Špíralovu „Svitu 1750/2016“ na cembalo skvěle provedl Vít Aschenbrenner (foto č. 3).

2)

3)

4)

Na fotu č. 2 zleva: Blanka Hejtmánková/recitace, Greti Kalčeva/housle, Kateřina Trojanová/hoboj a Luboš Marek/akordeon

Mimořádný úspěch měly „Fosílie“ pro klavír a bicí Václava Špírala (v podání Lindy Coganové/klavír a Tadeáše Pilného/bicí – foto č. 4)

„Václav Špíral po celou dobu studia patří k vynikajícím žákům. Oceňuji tvůrčí zápal a neobyčejné zaujetí, které se promítá i do jeho tvorby. Zkomponoval již řadu zajímavých skladeb a dosáhl též zahraničních úspěchů. Vloni byl například finalistou v prestižní mezinárodní skladatelské soutěž International Antonin Dvorak Composition Competition v korejském Seoulu a druhé místo získal na letošní mezinárodní skladatelské soutěži Stonavská Barborka. Těší mě, že po Janu Rösnerovi, Tomáši Karpíškovi a Michaele Augustinové je již mým dalším žákem, který byl přijat na Hudební fakultu Akademie múzických umění.“ Sdělil vedoucí skladatelského oddělení Doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.

„Splnil se tak můj sen, kráčet ve stopách svého profesora a ve studiu hudební teorie a skladby pokračovat na pražské HAMU“., uvedl nadějný student Konzervatoře Plzeň Václav Špíral.

Text a foto: Eva Hubatová

Zveřejněno: 20. 5. 2017