Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Koncert hudebních novinek západočeských skladatelů

„Koncert hudebních novinek západočeských skladatelů“ proběhl v těchto dnech v přednáškovém sále Západočeského muzea. Ve spolupráci s Nadací 700 let města Plzně a Nadací Karla Pexidra ho uspořádalo Západočeské hudební centrum.

V podání Věry Müllerové s velkým úspěchem zazněly dvě premiérové skladby, a to 1. sonáta pro klavír Pavla Samiece a Pexidrova 8. sonáta pro klavír.

Zleva: Pavel Samiec, Věra Müllerová a Karel Pexidr

Úspěšnou premiéru měl v podání Žesťového kvintetu také Žesťový kvintet č. 1 „láson a Médea“ Michaely Augustinové.

Zleva: Petr Mráz - um. vedoucí/trombón, Pavel Čížek/trombón, Michaela Augustinová, Jana Koukolíková/lesní roh, Jaroslav Suchan a František Bayer/trubky.

V průběhu večera zaznělo i „Pět obrazů Mojžíšových“ pražského skladatele Romana Haase (Petr Nouzovský/violoncello a Michaela Augustinová/klavír; ve verzi pro violoncello a klavír, kterou Michaela Augustinová vytvořila).

Zleva: Roman Haas, Michaela Augustinová a Petr Nouzovský

Mimořádně emotivním zážitkem bylo též provedení absolventské skladby „Trio pro Anežku“ Romany Schuldové, která letos studium skladby končí. Při této příležitosti vedoucí skladatelského oddělení Konzervatoře Plzeň doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. ocenil svědomitost a píli, s jakou se při práci klavírní pedagožky tomuto náročného studiu věnovala a vyzdvihl i její umělecký růst.

Zleva: Martin Kos/housle, Hana Vítková/violoncello, Romana Schuldová, Jiří Bezděk a Štěpán Kos/klavír.

Text a foto: Eva Hubatová

Zveřejněno: 1. 5. 2017