Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Slovo a hudba v rámci Smetanovských dnů

V rámci 37. ročníku Mezinárodního multioborového festivalu Smetanovské dny proběhl v Českém rozhlasu Plzeň komponovaný pořad nazvaný Slovo a hudba, který uspořádalo Západočeské hudební centrum ve spolupráci se Střediskem západočeských spisovatelů.

 

Úvodní slovo pronesl Karel Pexidr, který rovněž přečetl úryvek z autorské prózy a v podání Sojkova kvartetu zazněla i jeho skladba. Básně Tamary Kopřivové, Vlasty Špinkové, Hany Gerzanicové, Josefa Hrubého a povídky Jana Sojky přednesla Blanka Hejtmánková.

V prostorách Velkého studia byly dále provedeny skladby Jiřího Bezděka, Václava Špírala, Miroslava Hlaváče, Sáry Soukupové a Vojtěcha Franka, jejímiž interprety byli Alena Tichá a Jaromír Tichý, Věra Müllerová, Marie Houšková a Sojkovo kvarteto.

Program byl doplněn návštěvou výstavy ukázek výtvarných motivů s hudební tematikou z cyklu „Vizualizace hudby“, kterou jsem se v rámci konání Smetanovských dnů ve foyer Českého rozhlasu prezentovala.

Na snímku zleva interpreti: Věra Müllerová/klavír, Marie Houšková/zpěv, Blanka Hejtmánková/umělecký přednes, Hana Vítková/violoncello, Martin Kos/housle, Jaromír Tichý/flétna, Alena Tichá/cembalo, horní řada zleva: Martin Kaplan/housle, Karel Pexidr/úvodní slovo a Josef Fiala/viola.

Text a foto: Eva Hubatová 

Zveřejněno: 28. 3. 2017