Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Sojkovo kvarteto v Domě hudby

Před mezinárodním publikem proběhl v Domě hudby koncert Sojkova kvarteta. Osobně se jej zúčastnil ředitel Sudetendeutsches Musikinstitut Regensburg Dr. Andreas Wehrmeyer, který společně se spolkem Koncerty Plzeňsko za přispění hudební Nadace Karla Pexidra a Česko německého fondu budoucnosti koncert uspořádal. Váženým hostem byl též německý vydavatel Joachim Wollenweber.

Ve světové premiéře byl proveden Smyčcový kvartet č. 7, jehož autorem je soudobý německý skladatel Ronald Leistner-Mayer. V koncertním sále Antonína Dvořáka dále zazněla „Sonata pro Rút, cizinku, jež našla domov“ od mladé plzeňské skladatelky Sáry Soukupové a Smyčcový kvartet č. 1 „Romantický“, rovněž od plzeňského skladatele Karla Pexidra. V průběhu večera posluchači vyslechli i Schubertovu Kvartetní větu c moll a Smyčcový kvartet op. 18 č. 4 Ludwiga van Beethovena.

Na snímku zleva: Martin Kos a Martin Kaplan (housle), Hana Vítková (violoncello) a Josef Fiala (viola).

Text a foto: Eva Hubatová

 

Zveřejněno: 1. 3. 2017