Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Netradiční trio mladé generace

V 6. koncertu letošní sezóny představil Kruh přátel hudby tři výsostně talentované mladé umělce. Ve středu 15. února v Domě hudby vystoupili hornistka Kateřina Javůrková, houslista Jan Mráček    a klavírista Lukáš Klánský. Všichni mají už za sebou  úspěchy v soutěžích i na koncertních pódiích.

První část koncertu byla věnována hudbě v duovém obsazení. V Beethovenově Sonátě F dur pro lesní roh a klavír op. 17 se hornistka projevila zejména ušlechtilým tónem svého nástroje, technickou zběhlostí a  až na dvě výjimky bezchybou tvorbou tónu. Klavírní part zazněl suverénně    s výrazným smyslem pro souhru a zvukovou vyrovnanost. Mozartovu Sonátu G dur pro housle a klavír K 301 zahráli umělci s udivující bezprostředností. Velké muzikální zaujetí houslisty pevného   a nanejvýš znělého tónu se dostalo v první části skladby do menší kolize v souhře. Repertoárově zajímavou záležitostí byla Villanelle pro lesní roh a klavír Paula Ducase (1865 – 1935) komponovaná v roce 1906 pro skladatelskou soutěž. Na podkladě prosté italské taneční písně ze 16. století využívá autor zvukových a technických možností sólového nástroje a dá se říci, že tato interpretace vyzněla bezvýhradně.

Ve druhé polovině večera se sešli všichni účinkující. Patrně nejznámějším dílem takto netradičního nástrojového obsazení je rozsáhlé Trio pro housle, lesní roh a klavír op. 40 Johannesa Brahmse.      A čekalo se, jak se tyto tři výrazné osobnosti úkolu zhostí. Nezklamaly v hutném toku Brahmsovy hudby,v širokých dynamických obloucích, v náhlých přechodech z fortissima do pianisssima a ve výrazových nuancích. Velký aplaus byl uznáním publika, které odcházelo nanejvýš spokojeno.

Jana Tomažičová

Zveřejněno: 20. 2. 2017