Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Večer hudby a poezie

 

Na snímku zleva: Petr Novák, Robert Janda, Václav Špíral, Jiří Straka, Marie Čejnová, Alžběta Baldová, Matouš Křiváček a Jindřich Čech.

V koncertním sále Antonína Dvořáka Domu hudby proběhl v těchto dnech „Večer hudby a poezie“. V komponovaném pořadu, jehož pořadatelem byl společenský magazín Ars poetica,vystoupili vynikající hudebníci i interpreti autorských básní.

V podání Michala Kořánka (klavír) zazněla Toccatina op. 36 Nikolaje Kapustina, klavírní skladby Fryderyka Chopina a Sergeje Rachmaninova přednesl Jiří Straka. Na akordeon zahrála držitelka Plzeňského Orfea i řady tuzemských a mezinárodních soutěží Marie Čejnová. Publikum také zaujala Špíralova Passacaglia pro fagot a klavír provedená významnými pedagogy Konzervatoře Plzeň Matoušem Křiváčkem a Petrem Novákem. Posluchači rovněž ocenili hudební klarinetový přednes Alběty Baldové a Roberta Jandy.

Zasloužený potlesk sklidily též autorské básně v podání uznávaných básníků Jana Těsnohlídka ml. a Jarmily Flakové.

Na snímku: Jarmila Flaková a Jan Těsnohlídek ml.

 

Text a foto: Eva Hubatová

Zveřejněno: 4. 2. 2017