Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Národní muzeum – České muzeum hudby vydalo novou publikaci „Fibichova HIPPODAMIE a HIPPODAMIE Vrchlického“

Foto ze křtu knihy konaného v Galerii HAMU v Praze

PhDr. Věra Šustíková, Ph.D., je autorkou velmi úspěšné monografie „Zdeněk Fibich a český koncertní melodram“ (2015). Aktuálně jí vyšla nová odborná publikace„Fibichova HIPPODAMIE a HIPPODAMIE Vrchlického“(2016) s podtitulem Kritická edicelibreta cyklu scénických melodramů.

PhDr. Věra Šustíková, Ph.D., je dlouholetou odbornou pracovnicí Národního muzea – Českého muzea hudby. Její dvojí specializace, literární a hudební věda, jí umožnila zaměřit se na mezioborovou problematiku slova a hudby v hudebních žánrech 19. a 20. století. Výsledky svého bádání rovněž realizuje prostřednictvím Společnosti Zdeňka Fibicha, v jejímž čele stojí od roku 2000. Je zakladatelkou a dvacátým rokem ředitelkou Mezinárodního festivalu koncertního melodramu Praha. Své poznatky o koncertním melodramu sumarizovala ve výše uvedené publikaci „Zdeněk Fibich a český koncertní melodram“.

Z nové knihy o Fibichově Hippodamii cituji několik důležitých myšlenek:

„Myšlenkou zkomponovat novodobý scénický melodram se Zdeněk Fibich zabýval několik let v průběhu svého druhého tvůrčího období, kdy už prvotní díla sedmdesátých let na romantizované náměty látek z české historie, jak si je žádaly potřeby národního hnutí, začínají nahrazovat díla s tematikou světovou v duchu lumírovského programu světovosti české kultury. Projevem snahy vyrovnat se s celoevropskými uměleckými trendy je Fibichovo novátorství nejen ve zpracovaných látkách, ale i v nových hudebních formách a kompozičních postupech. Jistou průpravou ke scénickému melodramu mu byla tvorba melodramů koncertních, komponovaných již od roku 1875. Fibich věnoval velkou péči výběru textů vhodných pro zhudebnění, orientaci v literatuře české i světové mu usnadňovalo jeho mimořádně obsáhlé literární vzdělání…“ (viz kapitola 2. Vznik a struktura cyklu, str. 23).

„Autorka se soustředí především na zpřesnění poznatků o tvůrčím procesu díla. Záměrně se nepouští do problematiky divadelního provozování, neboť se domnívá, že toto rozsáhlé dílo, považované za jeden z vrcholů ve světovém vývoji hudby a hudebního divadla, si rozhodně zaslouží samostatné zpracování svého scénického života“ (viz Resumé, str. 389).

 

Publikace již zaznamenala příznivé reflexe z odborné sféry:

„Jde o neobyčejně podnětnou publikaci s širokým kulturním záběrem, důležitou nejen pro hudební vědu, ale také pro literární a kulturní historii. Jako první v dějinách fibichovského bádání přináší detailní porovnání Vrchlického libreta s Fibichovou verzí textu Hippodamie, čímž poskytuje relevantní informace o povaze spolupráce obou umělců.“ uvádí mimo jiné Prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.

„Tomuto uměleckému kolosálnímu dílu, které vzniklo v letech 1888 až 1891, a které ve světové literatuře nemá obdoby, se tak od moderního muzikologa dostává nebývalé pozornosti i odborné péče, kterou toto veledílo nikdy nemělo“ oceňuje mimořádný význam nově vydané, bezmála čtyřsetstránkové knihy, vedoucí skladatelského oddělení Konzervatoře Plzeň a člen Společnosti Zdeňka Fibicha doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. a závěrem dodává: „I zde PhDr. Věra Šustíková, Ph.D. zúročila dlouholetou a neúnavnou badatelskou práci. Její nová publikace „Fibichova HIPPODAMIE a HIPPODAMIE Vrchlického“ celkovým zpracováním bezpochyby patří mezi nejúspěšnější publikační počiny poslední doby a dle mého názoru je to „muzikologické dílo roku 2016“.

Text a foto: Eva Hubatová

Zveřejněno: 25. 1. 2017