Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Kytarista Pavel Steidl zahájil novou sezónu koncertů KPH v Domě hudby

Vynikající český kytarista a skladatel Pavel Steidl byl hostem Konzervatoře Plzeň při slavnostním otevření nové sezóny komorních koncertů Kruhu přátel hudby. Pro svůj sólový recitál si vybral díla převážně španělských a italských autorů 19. a 20. století, kteří věnovali tvorbě pro kytaru mnoho svých děl. Zazněl Fernando Sor, Pedro Jimenez de Abril Tirado, Niccolo Paganini, Luigi Legnani, Carlo Domeniconi a jeho úprava Bachova chorálu Jesus bleibet meine Freunde, Mario Castelnuovo – Tedesco, Federico Moreno Torroba /oproti programu dokonce 4 skladby/ a závěrem Isaac Albeniz. Steidlovo uchopení všech děl bylo nejen naprosto přesvědčivé, ale dá se říci, že strhující. Samozřejmostí byla naprosto neomylná práce levé ruky. To, co dokázal prací své ruky pravé, však bylo pro téměř zaplněný Sál A. Dvořáka okouzlující. Steidlovu obrovskou dynamiku, dokonalé frázování a nepřebernou paletu způsobů tvorby tónu lze slovy jen těžko popsat. Nade vším Steidlovo uměním byla jeho neokázalost, skromnost a vřelé vystupování. I když bychom možná při slavnostním otevření další sezóny čekali její oficiální zahájení projevem, Pavel Steidl a jeho sympatické průvodní slovo jej určitě zastoupilo. Ostatně kdo byl o den později přítomen na 1. abonentním koncertě cyklu A Plzeňské filharmonie, a tím vlastně otevření její nové koncertní sezóny, dočkal se přivítání a uvedení všech koncertních řad Filharmonie jen jakýmsi odněkud znějícím reprodukovaným mužským hlasem /pravděpodobně jím byl PR manažer orchestru Jakub Truneček/… Protože Pavel Steidl zároveň od loňského roku vyučuje na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze, mohla si plzeňská hudební veřejnost a zejména studenti konzervatoře po jeho recitálu utvořit představu o úrovni vyučování hry na kytaru na naší hudební vysoké škole… Ostatně někteří studenti Konzervatoře Plzeň jsou již žáky jeho třídy… Právě zahájená koncertní sezóna Kruhu přátel hudby při Konzervatoři Plzeň se může pochlubit hostováním dalších vyjímečných osobností, kteří mají v mnohých případech i vztah k městu Plzeň. Pozváno je mezi jinými např. nové Sedláčkovo kvarteto, vítězka letošní Mezinárodní smetanovské soutěže Lucie Valčová, trio netradičního obsazení, jehož členem je pedagog Konzervatoře Plzeň Lukáš Klánský. Pozván je i Vojtěch Jouza, dirigent plzeňského smíšeného sboru Česká píseň tentokrát jako vedoucí Pražského barokního souboru, nebo vynikající hráčka na flétnu Julie Braná, také pedagožka Konzervatoře Plzeň spolu se souborem Hartiq. Na nejbližším koncertě 12. 10. rozezní oba koncertní klavíry v sále Konzervatoře její pedagog Petr Novák spolu s vynikajícím klavíristou Štěpánem Kosem jako Klavírní duo HB.

Autor: Petr Novák

Zveřejněno: 21. 9. 2016