Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 2016

Soutěž se letos koná 15. - 20. března 2016 v Domě hudby a v Měšťanské besedě, participuje na ní Plzeňská filharmonie, finále soutěže je zahrnuto do programu festivalu Smetanovské dny.

Je přihlášeno 63 soutěžících, z toho 48 zahraničních z následujících zemí:

Mongolsko, Čína, Korea, Česko, Slovensko, Polsko, Ukrajina, Rakousko, Tchai-wan, Dánsko, Francie, Německo, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Rusko, Švýcarsko, Japonsko.

 

15. - 20. 3.  MEZINÁRODNÍ SMETANOVSKÁ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ 2016

Dům hudby, Husova 30, Plzeň

15.3.    13.00 ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE A LOSOVÁNÍ
16.00 - 21.00 soutěž 1. kolo III. kategorie

16.3. 10.00 - 13.00 soutěž 1. kolo III. kategorie
16.00 - 19.30 soutěž 1. kolo III. kategorie

 

17.3. 9.00 - 12.00 soutěž 2. kolo III. kategorie                                                                   13.30 - 21.30 soutěž 2. kolo III. kategorie

18.3. 10.00 - 14.00 soutěž 1. kolo II. kategorie
16.00 - 21.30 soutěž I. kategorie

 

19.3. 10.00 - 14.40 soutěž I. kategorie

19.00 - 21.30FINÁLE III. KATEGORIE (Měšťanská beseda) Čtyři finalisté s Plzeňskou filharmonií

20.3. 10.00 - 13.30 soutěž 2. kolo II. kategorie
16.00 KONCERT VÍTĚZŮ     Dům hudby
Slavnostní zakončení soutěže s předáním cen a diplomů

Časový harmonogram soutěže bude upřesňován podle skutečného počtu soutěžících na webových stránkách www.dumhudbyplzen.cz .

Nebo na Facebooku Domu Hudby

https://www.facebook.com/dumhudbyplzen/

Zveřejněno: 15. 3. 2016