Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Moje padesátiletá konzervatoř, říká klavíristka

Významná plzeňská pianistka a klavírní pedagožka Věra Rezková prožila s Konzervatoří v Plzni celé její půlstoletí, jež škola slavila v uplynulém týdnu až do víkendu. Na snímku je vlevo se svým profesorem Jindřichem Durasem Autor: DENÍK/Zdeněk Vaiz

„S Konzervatoří v Plzni jsem prožila velkou část svého života. Poprvé jsem do ní vstoupila v roce 1954 jako studentka pedagogického oddělení Hudební školy Bedřicha Smetany a později jsem zde dále studovala na nově založené konzervatoři, která se zpočátku tísnila v jedné budově s hudební školou,“ vzpomíná klavíristka. Konzervatoř v plzeňských Kopeckého sadech pro ni zůstává „třípatrovou budovou v centru Plzně, před kterou každé jaro rozkvétají nádherné kaštany a kde stojí pomník Martina Kopeckého“. Ale její vztah k této budově je navíc také velice osobní. „Seznámila jsem se tady se svým manželem, oba moji synové tady absolvovali hudební školu i konzervatoř. Mám zde řadu přátel, mezi něž mohu počítat i svého učitele klavíru Jindřicha Durase,“ připojuje ještě osobnější vzpomínku.
„K mým největším zážitkům na konzervatoři patřily absolventské koncerty žáků. Pro mě to byl pokaždé krásný pocit cítit se součástí pedagogického sboru, který vybavuje do života tolik výborných muzikantů,“ zdůrazňuje svou oprávněnou hrdost na padesátiletou plzeňskou konzervatoř Věra Rezková. A připomíná si i svůj absolventský koncert: „Tehdy jsem poprvé hrála s orchestrem pod taktovkou Antonína Devátého, tehdejšího šéfdirigenta Plzeňského rozhlasového orchestru. Byl to Chopinův koncert f moll a s tímtéž koncertem později absolvovala i jedna z mých žaček.“
Klavírní oddělení, kde působila, vnímala jako výborný kolektiv, kde si vážil jeden druhého. „Potvrzením toho bylo pro mne například společné koncertní vystoupení k 700 letům města Plzně, kde jsme provedli Scherzo z Triumfální symfonie Bedřicha Smetany pro čtyři klavíry a osm pianistů,“ vybírá jeden z příkladů klavíristka, která přivedla na plzeňské konzervatoři k absolutoriu na dvě desítky svých žáků a žaček. „Do další padesátky přeji mé konzervatoři mnoho úspěchů i finanční podpory – a aby i nadále tak krásně před ní rozkvétaly kaštany,“ shrnula své přání k narozeninám školy Věra Rezková.

 


Zveřejněno: 19. 9. 2011