Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

LIVE ELEKTRONIC v Domě hudby

1_1

2_1

3

LIVE ELEKTRONIC zněl název zajímavého koncertu, který v Domě hudby 4. února 2020 uspořádalo Západočeské hudební centrum s Konzervatoří Plzeň. V průběhu večera účinkovali studenti oboru elektronických klávesových nástrojů společně se svým profesorem Eduardem Spáčilem.

Úvodem zazněl výběr z díla Obrázky z výstavy od M. P. Musorgského ve verzi pro syntetizéry v podání historicky prvního absolventa tohoto oboru v ČR (možná i v Evropě) Filipa Vavřičky. V provedení Jakuba Vonáška a Eduarda Spáčila ve verzi pro syntetizéry zazněl výběr z cyklu Planety Gustava Holsta. Poté vystoupila hostující účinkující ze ZUŠ Třemošná Nina Kováčiková, která přednesla dvě krátké skladby pro keyboard Ostinato misterioso a Ala Fiesta od Eduarda Spáčila. Dále posluchači vyslechli skladbu Václava Špírala pro Theremin a klavír v podání autora a Eduarda Spáčila. Následovala Hoidekrova Invaze, Jazzová suita od Pavla Tomana a Jazzová improvizace pro Theremin, klavír a syntetizér provedená Václavem Špíralem, Filipem Vavřičkou a Eduardem Spáčilem. Skladbu nazvanou Hra pro klavír a elektroniku zpracovanou před lety analogovým způsobem sólově provedl sám autor Eduard Spáčil.

Text a foto Eva Hubatová

 

Zveřejněno: 12. 2. 2020