Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

První kulturní událost roku 2020 na počest jubilantky Romany Schuldové

Klavírní pedagožka a hudební skladatelka Romana Schuldová letos oslaví 55. narozeniny. O její obsáhlé multioborové umělecké tvorbě svědčí výčet zkomponovaných skladeb a vydaných básnických sbírek.

1_1

První kulturní událostí letošního roku, kterou na počest jubilantky uspořádala Knihovna města Plzně společně se Střediskem západočeských spisovatelů, bylo zahájení výstavy a křest nové básnické sbírky spojený s autogramiádou.

Prezentace autorčiny již třinácté sbírky poezii nesoucí název „Chtěla jsem být lunou“, která vyšla u Vydavatelství ArtKrist, proběhla 2. ledna 2020 v čítárně Ústřední knihovny pro dospělé. Ve veřejném prostoru Knihovny města Plzně byla současně zahájena výstava nazvaná „Víra a naděje“ s ukázkami básnické tvorby doplněná ilustracemi, což představuje naši pětiletou spolupráci.

Slavnostní atmosféru svým hudebním vystoupením umocnil dirigent, sbormistr, varhaník, cembalista, muzikolog a organizátor mnoha významných hudebních událostí Vít Aschenbrenner.

Dojatá umělkyně ocenila velký zájem veřejnosti i podporu rodiny. Potěšila ji účast mnoha vzácných hostů, včetně mladých hudebních skladatelů Kateřiny Trojanové a Václava Špírala (na snímku). Neskrývanou radost měla z přítomnosti ředitelky Mgr. Ivy Zahořové (na fotu třetí zleva) i části pedagogického sboru ze ZUŠ ve Staňkově, kde již 35 let pedagogicky působí.

Prezentace  ukázek básní s duchovní tematikou je umístěna na sedmi panelech v Knihovně města Plzně, v ulici Bedřicha Smetany 13 a potrvá do 31. března 2020. K vidění je v provozní době pondělí až pátek 9h-18h, sobota 9h-12h.                                                  Text a foto Eva Hubatová

2_13

4

Romana Schuldová, nar. 8. února 1965, je klavírní pedagožka, hudební skladatelka a básnířka. Na plzeňské Konzervatoři vystudovala obory hra na klavír (1986) a skladatelská tvorba a dirigování (2017). Od r. 1985 je pedagožkou na ZUŠ ve Staňkově, kde vyučuje hru na klavír a keyboard a skladbu. Je členkou Západočeského hudebního centra a Střediska západočeských spisovatelů.

Skladatelská tvorba: Sonáta pro violoncello a klavír (2012), Variace pro flétnu a klavír (2012), Smyčcový kvartet (2012), Dechový kvintet (2012), Koncert pro klavír a orchestr (2013), Symfonie pro velký orchestr Vzkříšení člověka (2014), oratorium pro smíšený pěvecký sbor a malý orchestr A tys mně uslyšel (2014), cyklus skladeb pro klavír Klavírní tance (2015), tři varhanní skladby na obrazy Evy Hubatové Světelná hra, Zázrak zrození, Bez hranic a Kolaps (2015), Sonáta pro housle a klavír (2015), symfonická báseň Job (2016), klavírní trio Pro Anežku (2016), Variace na lidové písně pro klavír (2017), Duchovní písně pro soprán a varhany na biblické texty (2019) a skladba pro housle a klavír Matce (2019).

Melodram na vlastní texty K svátku borovic (2013) a cyklus melodramů na vlastní texty Na tvém vrcholu (2016).

K tvorbě pro děti patří cyklus klavírních skladeb Malý deštík (2010), Lesní sen (2018) a Sen o valčíku (2018), třívětý Komorní kousek pro 3 flétny a klavír (2018), třívětý Komorní kousek pro 2 trubky a klavír (2018), cyklus písní pro dětský sbor Bajky nebajky (2003), Veselá zvířátka (2014) a Nejhloupější písničky (2018).

Mezi pedagogické úspěchy patří 1. místo v dětské klavírní soutěži „Karlovarská růžička“ (2004) a přední umístění ve skladatelských soutěžích Zlaté pásmo (2008) a Stříbrné pásmo (2008).

Vydané básnické sbírky: Poznat své jméno (1994), Do jiných krajů (1995), K svátku borovic (2000), Poutníkům bez hnutí (2003), Pramenům a řekám (2014), Abys nezesmutněl (2015, ilustrace Eva Hubatová), Plamenům a řekám (2016, ilustrace Eva Hubatová), Kdybych uhořela (2017, ilustrace Eva Hubatová), Poslové mého zítřka (2018, ilustrace Eva Hubatová), Už svitne naděje (2018, ilustrace Eva Hubatová), Básně pro maminku (2019, design a grafika Eva Hubatová), Jak dokáže bolet něha (2019, design a grafika Eva Hubatová), Chtěla jsem být lunou (2019, ilustrace Eva Hubatová).

Ceny za poezii: Soutěž „Literární Františkovy Lázně“ - Cena Barev (1992), Cena Zčervenalé touhy (1993).

Básnická sbírka  „Plamenům a řekám“ (2016, ilustrace Eva Hubatová) - Vydavatelstvím Host byla nominována na nejlepší básnickou sbírku roku (2016).

Zveřejněno: 7. 1. 2020