Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Gratulační koncert k životnímu jubileu Jana Slimáčka

1 (1)

Západočeské hudební centrum uspořádalo „Gratulační koncert k životnímu jubileu Jana Slimáčka“. Slavnostní večer u příležitosti letošních 80. narozenin významného plzeňského skladatele, redaktora, režiséra a pedagoga proběhl 2. prosince 2019 v Domě hudby za podpory Města Plzně a Plzeňského kraje.

Zazněly Slimáčkovy skladby pro dětský sbor a klavír na slova Marie Chvatíkové Pohádkový zvonek a Modlitba pro sólo, dětský sbor a varhany.

Špity, špity byl název skladby z cyklu Dětské posměšky pro dětský sbor a capella na slova lidové poezie v podání dětského pěveckého sboru Mariella se sbormistryní Hanou Bezděkovou (na snímku), za klavírního doprovodu Jana Kuneše a barytonu Miro Bartoše.

Následovaly skladby S chutí do tance - pro housle a klavír (Kristýna Prančlová - housle, Petr Novák - klavír), Tři Nokturna - pro flétnu a klavír (Petra Brabcová - flétna, Věra Müllerová - klavír).

2 (1)

Po té byl proveden výběr ze skladby Věčně se vracíme domů pro baryton a klavír na verše Jaroslava Seiferta (Miro Bartoš - baryton, Eva Vimrová - klavír). V podání Sojkova kvarteta (Martin Kos a Martin Kaplan - housle, Josef Fiala - viola, Hana Vítková - violoncello) zazněl Smyčcový kvartet a dále Dvojkoncert pro flétnu, klavír a smyčcové kvarteto (Petra Brabcová - flétna, Štěpán Kos - klavír a Sojkovo kvarteto). V závěru příjemného večera, který moderoval Petr Jančařík, publikum vyslechlo ze záznamu kantátu pro sólo, smíšený sbor a orchestr na latinské texty Antonína Špeldy /O přátelství/ De Amicitia. Text a foto Eva Hubatová

Zveřejněno: 10. 12. 2019