Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Gratulační koncert k životnímu jubileu Karla Pexidra

Gratulační koncert k životnímu jubileu Karla Pexidra uspořádalo v Domě hudby 11. 11. 2019 Západočeské hudební centrum ve spolupráci s Nadací Karla Pexidra za podpory města Plzně a Plzeňského kraje.

1)_3

Obdivuhodně svěží a vitální čerstvý „devadesátník“ přijal od vedení ZHC gratulaci s poděkováním za podporu plzeňských hudebníků, včetně mladých komponistů i interpretů a uznání za organizování koncertů doma i v zahraničí.

Rodák z Prahy celý svůj život spojil s Plzní. Kromě komponování hudby se věnoval i poezii a próze. Hlavní oblastí jeho skladatelské činnosti je  tvorba komorní, v podání předních plzeňských interpretačních souborů i sólistů. Mnohokrát byly autorovy sklady provedeny také v zahraničí.

Pro svůj koncert jubilant zvolil průřez autorskou tvorbou. V podání Kristiny Fialové (viola) a Petra Nouzovského (violoncello) zaznělo Májové vidění, po kterém následovala Osmá sonáta pro klavír v podání Věry Müllerové. „O počátku a konci“ provedly Petra Brabcová (flétna) a Věra Müllerová (klavír). Závěrečnou skladbou před přestávkou byla  První sonáta pro violoncello a klavír (Petr Nouzovský a Petr Novák).

Píseň na hebrejský text z knihy Kazatel Habél habalín přednesl barytonista Roman Janál za doprovodu violy (Kristina Fialová). Skladbu nazvanou Spokojíme se s otazníkem pro sólový klarinet zahrál Irvin Venyš. Závěr slavnostního večera uzavřel Druhý smyčcový kvartet v podání Sojkova kvarteta (Martin Kos a Martin Kaplan - housle, Josef Fiala - viola a Hana Vítková -violoncello).

Text a foto Eva Hubatová

2)_3

3)

4)

Zveřejněno: 17. 11. 2019