Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Slavnostní koncert k 30. výročí "Sametové revoluce"

Slavnostní koncert k 30. výročí "Sametové revoluce" proběhl 4. listopadu 2019 v Korandově sboru na Anglickém nábřeží v Plzni.

Účinkovali vyhledávaná operní a koncertní pěvkyně - mezzosopranistka Lucie Hilscherová, přední česká varhanice Linda Sítková, talentovaný trumpetista Jiří Bachtík a také Dívčí akademický sbor a Plzeňský akademický sbor se sbormistryní Romanou Feiferlíkovou.

1

Na fotu zleva: Romana Feiferlíková, Jiří Bachtík, Linda Sítková, Lucie Hilscherová, Jan Bernátek a Jiří Hlobil

2

V průběhu příjemného večera, který uspořádala Katedra hudební výchovy a kultury FPE ZČU za podpory Západočeské univerzity v Plzni, Města Plzně a Farního sboru českobratrské církve evangelické - Korandova sboru v Plzni, zazněly duchovní skladby českých autorů Antonína Dvořáka (Mše D dur „Lužanská“ - Kyrie a výběr z Biblických písní, op. 99), Petra Ebena (Zlaté okno - Okna podle Marca Chagalla pro trubku a varhany), Františka Musila (1. věta ze Sonáty solemnis pro varhany), Petra Fialy (Bratři ze Soluně pro mezzosoprán a varhany) a Josefa Kličky (Fantasie na symfonickou báseň Vyšehrad). V premiéře si společně s posluchači vyslechl svoji skladbu Te Deum pro mezzosoprán, trubku, ženský sbor a varhany skladatel Jan Bernátek.

Slavnostního koncertu, který průvodním slovem provázel Jiří Hlobil, byl důstojným připomenutím významných listopadových dnů roku 1989.

Eva Hubatová, Fota z koncertu z archivu FPE ZCU

 

 

Zveřejněno: 7. 11. 2019