Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Mimořádný úspěch plzeňských hudebních skladatelek na Mezinárodní soutěži Zdeňka Fibicha v kompozici melodramů

V Galerii HAMU v Praze proběhlo finále 1. ročníku Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v kompozici melodramů, které dne 26. října 2019 uspořádala Společnost Zdeňka Fibicha ve spolupráci s Katedrou hudební teorie pražské HAMU. Finále mělo formu živého koncertu v rámci 22. ročníku MELODRAMFESTU 2019.

Absolventka plzeňské Konzervatoře a nyní již studentka Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze Michaela Augustinová (foto č. 1) s melodramem „Kosmologie“ na text Ilji Hurníka obsadila 2. místo a navíc obdržela Cenu interpretů.

1)
1)_2

2)

2)_2

 

Melodram Kateřiny Trojanové (foto č. 2) nesl název „Bolest“. Studentka Konzervatoře Plzeň, která zhudebnila Holanovy básně Miluj, Podzim II a Jednoho rána se umístila rovněž na 2. místě. Oba jmenované koncertní melodramy zazněly v podání recitátorky Marty Hrachovinové a klavíristy Daniela Wiesnera.

Do finále postoupilo celkem osm skladeb, které hodnotila pětičlenná odborná porota. První a třetí cena nebyla udělena. Pro těsný bodový rozdíl byly uděleny celkem tři druhé ceny. Zbývající 2. cenu si odnesl avantgardní melodram s názvem „32´14“ slovenského skladatele Patrika Kako, studenta pražské HAMU, který zazněl v podání Filipa Sychry a Daniela Wiesnera. Cenu publika pak obdržel melodram „Město“ pražského autora Radka Schejbala.

Úvodní slovo pronesl předseda jury a ředitel soutěže Prof. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph. D., pořad nastudovala a večerem provázela režisérka melodramů PhDr. Věra Šustíková, Ph.D.

Text a archivní fota Eva Hubatová

 

Zveřejněno: 29. 10. 2019