Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Fascinující svět hudby 2019

Fascinující svět hudby 2019 - Plzeňští skladatelé XXI. století, zněl název koncertu konaného k významnému jubileu Karla Pexidra a Jana Slimáčka.

Foto č. 1

Foto č. 2

Příjemný večer proběhl 13. června 2019 na nádvoří Galerie města Plzně. Pořadatelem byl Spolek Koncerty Plzeňsko ve spolupráci s Galerií města Plzně za podpory Nadace Karla Pexidra.

Úspěšný byl Smyčcový kvartet č. 2 od mladého plzeňského skladatele Vojtěcha Franka, Bezděkův Barokní koncert pro cembalo a smyčcový kvartet i Slimáčkův Smyčcový kvartet. Zasloužený potlesk sklidila též Pexidrova Passacaglia pro cembalo.

Na fotu č. 1 jubilanti: Karel Pexidr (*1929) a Jan Slimáček (*1939)

Na fotu č. 2 zleva: skladatelé Karel Pexidr, Jan Slimáček a Jiří Bezděk, Alena Tichá - cembalo, Martin Kos a

Martin Kaplan - housle, Hana Vítková - violoncello a Josef Fiala - viola.

Text a foto Eva Hubatová

 

 

 

Zveřejněno: 16. 6. 2019