Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Duo Harp&Voice

Na závěrečném večeru letošní sezóny komorních koncertů Kruhu přátel hudby /15. 5.  v Domě hudby) vystoupilo dámské Duo Harp&Voice. Mezzosporanistka Jana Piorecká, sólistka plzeňské opery, má za sebou mnohé soutěžní úspěchy a hostování na operních jevištích i koncertních podiích. Harfistka Bronislava Klablenová se zúčastnila několika mezinárodních harfových soutěží , spolupracuje s řadou českých orchestrů a také s operním a muzikálovým  orchestrem Divadla J. K. Tyla.  Obě umělkyně vystupují společně  od roku 2013 v programech zahrnujících barokní hudbu, písně 19. a 20. století, operní árie i muzikálové písně.

Zvuk harfy s ženským zpěvem se výborně pojí určitou jemností a intimitou. Přesto  není hudební literatura pro toto obsazení příliš bohatá. Uvedené písně byly vesměs upraveny pro harfu z klavírního partu, na čemž má velkou zásluhu B. Klablenová!

Program večera zahájil stylově provedený Beau soir (Nádherný večer) Clauda Debussyho. V následujícím výběru z cyklu Benjamina Brittena  A Charm of Lullabies op. 41 (Krása ukolébavek) zaujala pěvkyně šíří svého výrazového potenciálu. Po silném emocionálním dojmu (neboť ukolébavky tu zdaleka nejsou mírnou uspávající formou) zaznělo odlehčující sólové vystoupení harfistky v provedení Impromptu Gabriela Fauré. Dramaturgicky nevšední bylo uvedení čtyř písní z cyklu Hectora Berlioze Les nuits d ´été (Letní noci), nevyzněly však v patřičné plné síle i harfový part poukazoval na vyloženě klavírní doprovod.

Druhá polovina večera patřila české hudbě. Čtyři písně z cyklu Vítězslava Nováka Pohádka srdce op. 8 se naopak velice dobře pojil zpěv s harfou. Dalším objevem byly Dvě písně na slova R. Bojka op. 4 (Jitro, Osiřelý) Vítězslavy Kaprálové, v nichž se obě interpretky výborně shodly. Důmyslně situovaným kontrastem byly dvě virtuózní etudy pro sólovou harfu Jana F. Fischera. Závěrečný cyklus Klementa Slavického Ej, srdénko moje , známý a oblíbený, přednesla pěvkyně dle svých hlasových dispozic velmi pěkně a harfový doprovod se s ním velmi dobře snoubil.

Opět je na místě vyzdvihnout vyčerpávající tištěný program koncertu včetně překladů cizojazyčných písní.

Nezbývá, než se těšit na další sezónu plzeňského Kruhu přátel hudby.

Jana Tomažičová

Zveřejněno: 22. 5. 2019