Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Koncert hudebních novinek X

Západočeské hudební centrum uspořádalo

„Gratulační koncert k významnému životnímu jubileu doc. PhDr. Jaroslava Fialy“.

1)_1

Na archivním snímku Evy Hubatové doc. PhDr. Jaroslav Fiala

2)_1

Na snímku č. 2 zleva: Jiří Pešek, Věra Müllerová, Jiří Bezděk, Petr Hájek, Václav B. Špíral, Kateřina Trojanová a Karel Pexidr

Slavnostní večer proběhl 30. dubna 2019 v Západočeském muzeu v rámci koncertního cyklu Napříč generacemi (Koncert hudebních novinek X).

V klavírním podání Jiřího Peška úvodem zazněla Hájkova „Polární rezonance“, po které následoval Bezděkův koncertní melodram „Tančil jako ďábel“ (Blanka Hejtmánková - recitace, Věra Müllerová - klavír) a „Neklid v duši“ Kateřiny Trojanové, která touto skladbou vstoupila jako autorka do řad členů ZHC (Kateřina Trojanová - hoboj, V. B. Špíral - klavír). Poté zazněla část Špíralovy „Klavírní sonáty č. 2“ v podání autora. Pexidrova „Klavírní sonáta č. 4“ provedená Věrou Müllerovou uzavřela příjemný večer.

Text a foto Eva Hubatová

Zveřejněno: 2. 5. 2019