Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Dvě dámy cembala hrály pro Kruh přátel hudby v Plzni

Pro posluchače nesmírně zajímavý byl již 7. koncert letošní sezóny abonentních koncertů Kruhu přátel hudby. Zazněly současně totiž dvě cembala. Přizvány byly interpretky nanejvýš povolané, Obě nositelky doktorandského titulu Hudební fakulty AMU Monika Knoblochová a Edita Keglerová. Moniku Knoblochovou, pedagožku HAMU může plzeňské publikum slyšet v současné době při jejím hostování v Mozartově opeře Idomeneo v inscenaci DJKT, kde hrála při premiéře na hammerklavír a nyní hraje na cembalo. Editu Keglerovou, pedagožku Pražské konzervatoře a Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy si mnozí posluchači pamatují jako absolventu klavírní a cembalové třídy Konzervatoře v Plzni. Obě interpretky si přivezly vlastní nástroje.

Pro svůj plzeňský koncert si cembalistky připravily program z děl Johanna Sebastiana Bacha, jeho žáka Johanna Ludwiga Krebse, Francoise Couperina, Wolfganga Amadea Mozarta a anglického skladatele 20. století Stephena Dodgsona.

Kdo zná Dvojkoncert pro dvoje housle d moll a Dvojkoncert pro housle a hoboj c moll Johanna Sebastiana Bacha, s chutí si vyslechl, jak zní tyto kompozice přepracované pro dvě cembala. Interpretky těmito díly začaly a uzavřely svůj program. Osobně mne zaujala volba briskního tempa finální věty koncertu c moll BWV 1062 a nádherné zdobení dlouhých not ve větě druhé koncertu BWV 1060. Rovněž v Koncertu a moll pro dvě cemballa Johanna Ludwiga Krebse se interpretky ve 3. větě pustily do díla v brilantním tempu, přičemž všechny nuance v ní obsažené (zvláště sextoly) vyzněly bravurně.

V programu, který zpracovala Lenka Bočanová, se posluchači dozvěděli o Mozartově Sonátě C dur, K. 19D, že její autorství bylo později zpochybněno. Přítomní si sami mohli vytvořit názor, zda by se poměrně optimistická hudba dala Mozartovi přisoudit…

Dále v programu koncertu a také v přídavku zazněla hudba Francoise Couperina. Bohatě zdobené kompozice vyzněly v podání obou dam opravdu skvostně.

Jako perličku do programu umělkyně zařadily skladbu anglického autora 20. století Stephena Dodgsona, ke které také připojily osvětlující výklad, že se jedná o jakousi zvonohru. Pozorní posluchači opravdu mohli slyšet v úvodu skladby nepravidelný tlukot zvonů…

Celý večer byl opravdu dramaturgicky netradiční, v Plzni v poslední době rozhodně koncert pro       dvě cembala nezazněl. To vysvětluje i skutečnost, že koncert natáčel Český rozhlas Plzeň.

 

Petr Novák

Zveřejněno: 23. 4. 2019